Tre vigtige ting når du sår vintersæd tidligt
Tidlig såning øger afgrødens buskning, udvikling og rodvækst i efteråret - og giver en mere robust og tørkeresistent afgrøde i foråret. Men det kræver en god overvintring, og det kan man selv gøre meget for.

Udbyttepotentialet øges, når vintersæden såes tidligt. Det giver nemlig afgrøden et langt efterår til buskning, udvikling og rodvækst.

I år med tilfredsstillende overvintring giver det klare fordele - i form af en robust og tørkeresistent afgrøde, som kan udnytte vinterfugt og solindstråling optimalt.

»Flere års landsforsøg har vist højere udbytter i rug ved at fremrykke sådatoen helt til 20. august - i forhold til såning 20. september«, siger landskonsulent Leif Hagelskjær, Seges.

Også i hvede forventer han, at udbyttet over år stiger med fremrykning af sådatoen frem til 1. september. Risikoen for tab i det enkelte år, stiger dog også. Men i praksis og i forsøg er der gode resultater med at så hvede fra 1. september.

»Såning før 1. september frarådes, da der er risiko for meget kraftig vækst, da dagene
først i september er lange og kan være ret varme«, siger han.

Lav udsædsmængde

For at opnå et højere udbytte skal man dog kunne håndtere de udfordringer, som følger med tidlig såning.

Der er nemlig stor risiko for, at plantebestanden bliver for tæt, og planterne presser hinanden op. Det øger risiko for udvintring, sneskimmel og lejesæd.

Hvorimod en tidlig sået plantebestand af passende tæthed fremmer buskning og udvikling af en krybende vækst. Det giver stærke planter med optimal forudsætning for at klare sig gennem vinteren.

»Det er meget vigtigt at vælge en lav udsædsmængde. Det anbefalede plantetal ved såning 1. september er 200 planter pr. kvm i hvede og 150 planter pr. kvm. i hybridrug«, siger Leif Hagelskjær.

Du skal også være opmærksom på sådybde og sortsvalg ved tidlig såning - og det kan du læse meget mere om i det nye nummer af fagmagasinet MARK, der udkommer tirsdag 4. august.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.