Trods udbytter under normalår: DLF-avlere får igen rekordbetaling

Det gennemsnitlige dækningsbidrag endte højt, trods en høst lidt under normalen.

Slutafregningen for høst 2020 ender i dag på DLF-avlernes konti og det igen med rekordbetalinger. Dermed leverer DLF igen det, som selskabet kalder "en dejlig overraskelse", når slut-afregningen for sidste års høst tikker ind.

Indtjeningen for frøavlerne endte nemlig i gennemsnit på den højeste nogensinde. En indtjening på over 15.000 kr. og et dækningsbidrag 1 på 11.200 kroner per hektar i gennemsnit, skriver DLF i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der er lagt hele 85 mio. kr. oven i acontoudbetalingerne, der blev udsendt i december.

"Vi glæder os over, at vi i 2020 kan sende en afregning til vores frøavlere, der ligger helt i top - vel at mærke i en sæson, hvor udbytter og kvaliteter ikke var helt i top", udtaler Jørn Lund Kristensen, avlsdirektør i DLF. 

 

 

Klik rundt og se dækningsbidrag 1 for de forskellige afgrøder i grafen.

Udbytterne endte i snit på 98 og altså lidt under normalen i forhold til et femårs gennemsnit. Det trækker især op, at den største art, nemlig almindelig rajgræs, leverede et indeks på 101. Sammen med engrapgræs, hundegræs og hvidkløver endte den over gennemsnittet, mens rødsvingel, bakkesvingel og strandsvingel fik udbytter under det normale.

Når indtjeningen så alligevel ender højt, skyldes det, at forbrugerne brugte deres ekstra tid derhjemme under nedlukningerne på at tilså haver og plæner i større omfang end normalt, melder DLF.

"Vi har haft et højt aktivitetsniveau på vores afdelinger med at forsyne kunderne med frø, og vi er rigtig glade for, at vi kan kvittere for en rigtig god sæson med en finalafregning til avlerne på over 15.000 kr. pr. ha. Det sikrer avlerne en merindtjening i frø, der ligger på et højt niveau selv i et år, hvor prisudviklingen på korn og raps er stærk", konstaterer Jørgen  Lund Kristensen.

 

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.