Tyske planteavlere skal fra i år dokumentere brug af IPM på bedriften

Tyske landmænd skal fra i år kunne dokumentere, at de efterlever den nationale handlingsplan for bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler ved at anvende IPM, på dansk kaldet integreret plantebeskyttelse, på bedriften.  

Handlingsplanen blev vedtaget i 2013, og nu er der indført skærpede regler, som skal overholdes og som kontrolleres i sammenhæng med almindelige inspektioner på bedrifterne.

Konkret skal landmændene udfylde et spørgeskema, som skal opbevares sammen med andre dokumenter om bedriftens plantebeskyttelse, og som tæller som dokumentation, når kontrollanterne besøger bedriften. 

De IPM-tiltag, tyske planteavlere skal anvende, er omfattet af otte generelle principper og udspringer fra den tyske plantebeskyttelseslov samt EU-lovgivningen på området. Ved overtrædelseer vil EU kunne pålægge sanktioner. 

Forbundmyndighederne har udgivet en brochure, som foreskriver hvordan anvendelsen af IPM kan ske, så det efterlever loven på området.

Ifølge netavisen Agrarheute har planen til formål at reducere reducere anvendelsen af kemiske plantebeskyttelsesmidler, at reducere miljøpåvirkninger og at undgå resistensudvikling. 

 Spørgeskemaet indeholder disse otte punkter, som landmanden skal svare på:

  •  Hvilke tiltag er der der er gjort til forebyggelse og/eller kontrol af skadegørere
  • Hvordan sker overvågning af forekomst og spredning af skadegøree 
  •  På hvilke(t) grundlag er der valgt at benytte diverse plantebeskyttelses foranstaltninger
  •  Er der anvendt alternative, ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse
  •  Hvordan er det sikret, at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler sker specifikt og præcist, så man  passer på miljøet og organismer, som ikke skal rammes
  •  Hvad er der gjort for at begrænse anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til det absolut nødvendige
  •  Hvilke metoder e anvendt for at undgå resistensudvikling.
  •  Hvordan bliver effekten af plantebeskyttelsesforanstaltningerne overvåges.

Udover de generelle krav for landmændene, har myndighederne udgivet vejledninger for brug af IPM i en række specifikke afgrøder. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.