Udbytte i vårbyg: Så meget betyder tidspunkt, type og mængde af gødning
Sørg for at få tildelt halvdelen af gødningen til vårbyggen sammen med udsæden og den anden halvdel ikke senere end en måned efter såning, anbefaler Agrovi.

Af Anne Darre-Østergaard, planteavlsassistent, Agrovi

Hvilken betydning har tidspunktet, typen og mængden af gødning for udbyttet i vårbyg?

Ved vårbyg er det almindelig praksis, at opdele gødskningen i en tildeling ved såning og en kort tid efter. Anden tildelingen bør dog ske relativt hurtigt efter såning.

I tabel 1 kan man se effekten af forskellige startegier i udbringning af NS gødning.

Tildeler man 40 kg NS ved såning, 40 kg NS ved stadie 31-32, samt 40 kg NS ved stadig 37, er der risiko for et udbyttetab på 2,6 hkg pr. /ha. (led 14). Tildeler man derimod 90 kg NS ved såning og yderligere 30 kg NS i stadie 31-32, kan man få et merudbytte på 1,5 hkg pr. /ha. (led 7). Altså en forskel på 4,1 hkg pr. ha.

En strategi man bør holde sig fra, er tildeling af 90 kg NS ved såning og derefter først ved stadie 70 tildele yderligere 70 kg NS. Her får man et udbytte tab på 2,9 hkg pr. ha. (led 10).

Det er derfor selvsagt vigtigt at sikre, at gødningen er til stede, når afgrøden har brug for den.

Tabel 1. Oversigt over tildeling af NS gødning til vårbyg på forskellige tidspunkter

Kilde: Seges 2019

Gødning iblandet udsæd

En forsøgsrække fra 2014-2016 med gødningstyper enten iblandet udsæd og/eller placering ved såning, viser, hvilke merudbytter, man kan opnå ved de forskellige strategier. Af tabel 2 fremgår de forskellige gødningstyper og strategier. 

Alle strategier gav et merudbytte – men der var stor forskel på, hvor stort et merudbytte man kunne opnå ved den samme mængde kvælstof (120 kg).

Det største merudbytte fik man ved at bredsprede 60 NPK og efterfølgende iblande og/eller placere 60 NPK. Disse strategier gav et merudbytte på 3,7 hkg pr. ha (led 5 og 6).

Tildeler man i stedet hele mængden (120 kg NPK) via bredspredning, får man kun et merudbytte på 1,9 hkg pr. ha (led 4). Det giver altså rigtig god mening at opdele gødskningen – hvis vejret tillader det.

En anden strategi, der giver god gevinst er ved at bredsprede 60 kg NS efterfulgt af 60 kg PK gødning, som giver et merudbytte på 2,8 hkg pr. ha (led 10).


Tabel 2. Oversigt over udbytter i vårbyg ved forskellige gødningstyper

Kilde: Efter Oversigt over Landsforsøgene 2017

Udbring fosfor tidligt

Overordnet er det de gødskningsstrategier, hvori der både bliver tildelt kvælstof, fosfor og kalium, der gav de højeste merudbytter. Det er derfor vigtigt at sikre, at planterne har alle de næringsstoffer de har brug for fra starten.

Forsøg fra 2017 med fosfor viser hvor vigtigt det er at få udbragt fosfor tidligt og det kan (næsten) ikke betale sig, at udbringe fosfor senere end 35 dage efter såning.

De bedste resultater i dette forsøg, blev opnået ved at udbringe forfor enten ved såning eller 26 dage efter såning (behandling 1 og 2).

Hvis man først tildeler fosfor 46 dage efter såning, kan planterne ikke nå at optage den og man risikerer at miste op til 20 hkg pr. ha.

Tabel 3. Oversigt over forsøg med fosfor tildelt på forskellige tidspunkter

Kilde: Efter Oversigt over Landsforsøgene 2017

Tildel den halve gødning med udsæden

Take-home beskeden fra disse forsøg må være: Sørg for at få tildelt halvdelen af gødningen til vårbyggen sammen med udsæden og den anden halvdel ikke senere end en måned efter såning.

Hvis markens farbarhed altså tillader det. Det giver mening både får pengepungen og miljøet.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.