Udsigt til stigende priser: Tag beslutning om egen udsæd nu

Hvis du vil producere egen udsæd til efterårets såning er det nu, du skal udvælge marker, der er egnet til produktionen. 

Med de nuværende høje kornpriser vil priserne på indkøb af certificeret udsæd til efterårssåningen temmelig sikkert gå kraftigt i vejret.

Derfor kan det være en god idé for planteavlere allerede nu, før høstpresset sætter ind, at kigge nærmere på, om der er bedre økonomi end normalt i at produceres egen udsæd, anbefaler Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi.

Hun foreslår derfor, at planteavleren i første omgang regner på prisen for at producere egen udsæd, og tage stilling til om man har tid til det. Hvad koster det i kroner og i tidsforbrug, og hvor store er omkostningerne til rensning og bejdsning. Sidstnævnte vil nok også være dyrere end normalt, blandt andet på grund af stigende energi- og kemipriser.

Husk også at medregne forædlerafgift og alternativ pris for kornet.

Hvad koster egen produktion så i forhold til den forventede pris på indkøbt såsæd?

Udvælg egnede marker nu

Hvis man beslutter sig for at producere egen udsæd er det også nu, man skal udvælge marker, der er egnet til produktionen. 

Det vil mere specifikt sige, at der skal være tale om en 1. års mark, så man er sikker på, at den anvendte udsæd er renset ved såningen. Husk at der kun kan bruges eget udsæd af linjesorter.

Hvor godt er ukrudtsbekæmpelsen lykkedes? Marken skal være fri for spildplanter fra forfrugt, og det samme gælder problemgræsser med særlig obs på væselhale, men også burresnerre som er svær at rense fra. Er der spildplanter, som går igen, så håndlug marken.

Du skal også sikre dig, at du har egnede faciliteter og kan håndtere at tørre og opbevare høsten til egen udsæd som separat kornparti.

Drop yderste omgang til høst

Til høst skal man prioritere marken til egen udsæd og høste første gang den klar.

Sørg for at mejetærskeren er grundigt rengjort, så der ikke ender ukrudtsfrø fra andre marker i kornpartiet.

Skal kornet tørres, så gør det ved lav temperatur, for at sikre at spireevnen bevares. Udtag repræsentative prøver af kornet og send det til analyse, for udsædsbårne sygdomme og spireevne.

Op til skel med risiko for indvandring af gold hejre kan det være en god ide at undlade at medtage yderste omgang for mejetærskeren i kornpartiet til egen udsæd.

Under og efter høst er det vigtigt at vurdere kernestørrelsen. Er tusindkornsvægten høj nok til, at kernerne har et godt potentiale for spiring? Små skrumpne kerner, som kan være forårsaget af tørke eller fx et sent angreb af lus eller galmyg, vil være længere tid om at spire, og planten vil være mere sårbar i etableringsfasen.

Hvis kornpartiet til egen udsæd har for små kerner, må du gå til plan b: indkøb af certificeret udsæd, lyder anbefalingen fra Lene Mathiasen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.