Udtagning af lavbundsjord når milepæl - tjek, om du har egnet jord
Landbruget har udtaget halvdelen af de 2.500 hektar lavbundsjord, som var målsætningen. På Landmand.dk kan man se, om man har jord, der med fordel kan udtages.

Lavbundsjorde indeholder store mængder kulstof. Typisk er der tale om, enge, moser, ådale eller andre lavtliggende arealer, som tidligere har stået mere eller mindre under vand - men som på et tidspunkt er blevet drænet eller på anden vis afvandet.

Sænkningen af vandstanden har givet adgang til ilt, som har ført til nedbrydning af de enorme mængder kulstof. Resultatet er udledning af CO2 og metangas. Det er drivhusgasser - og der er tale om store mængder.

Faktisk bidrager udledningen af drivhusgasser fra lavbundsjorder med 11 pct. af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Derfor kan det give det god mening, at stoppe dræn og afvanding på nogle af disse arealer.  

På et webinar afholdt af Seges 18. november fortalte Stinna Filsø, hvordan man kan blive klogere på, om udtagning af lavbundsjorder kan være en god ide på den enkelte ejendom. Stinna Filsø er konsulent i dræning og afvanding, hos Seges.

Fordele og ulemper

Jorder, der indeholder mere end seks pct. organisk materiale, karakteriseres som lavbundsjorder. Lavbundsjorder er således det, mange landmænd kender som JB 11 - altså humusjord.

Omtrent en fjerdedel af af Danmarks lavbundsjorder er permanent græs. Men der er også en stor del af lavbundsjorderne, der er omdriftsareal. Helt præcis 62 pct.

Udfordringen ved at udtage lavbundsjorder er, at der på nogle af arealerne kan opnås et stort dækningsbidrag. Det gælder f.eks. de ca. 2.500 hektar mosejord, hvor der dyrkes kartofler. For husdyrproducenter er det tilmed en udfordring at give afkald på engarealer, som tæller med i harmoniarealet.

Der er dog arealer, som mod tilstrækkelig tilskud eller kompensation, kan udtages af drift ved at stoppe afvandningen af arealerne. 

På landmand.dk kan du se, om du har lavbundsjord på din ejendom. For at kunne få tilskud eller kompensation for udtagning, skal der være tale om et sammenhængende areal på minimum 10 hektar, hvor mindst 60 pct. af arealet lever op til kravene for lavbundsjord.

Råder du ikke selv over et sammenhængende areal på 10 hektar, kan du eventuelt gå sammen med naboer med jord i samme område, så I tilsammen når op på minimum 10 hektar.

Tal med din planteavlskonsulent eller kontakt kommunen, hvis du overvejer at udtage lavbundsjord.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.