Ugen på spidsen: Glem smarte sælgere og ulæste manualer - nu skal smart teknologi i arbejde

Teknologien i præcisionslandbrug er ikke hundrede procent præcis- men den kan gøre mange ting meget bedre, end det bliver gjort nu.

Der findes adskillige eksempler på ny smart teknologi, som er blevet købt og leveret, men som aldrig har været i brug.

Årsagerne kan være mange.

Det kan være landmanden eller driftslederen, der ikke har brugt tilstrækkeligt tid på at læse manualen, eller som ikke kan finde ud af at få data overført fra computeren på kontoret til terminalerne i traktoren.

Der er også set eksempler på, at en lidt for smart sælger, er kommet til at lovprise produkterne lidt mere end de reelt kan leve op til.

Facit er, at vi har enorme mængder data - og at der investeres enorme beløb i at finde løsninger, så de skaber værdi ude hos slutbrugeren.

Facit er også, at vi nu har teknologi, som kan gøre tingene meget bedre, end de bliver gjort i dag.

Derfor er det også spændende, at Landbrug & Fødevarer har besluttet at indgå et formaliseret partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet om præcisionslandbrug og smart regulering.

Det rummer helt sikkert en masse spændende muligheder, men det kræver også et godt og konstruktivt samarbejde, der hviler på gensidig tillid.

Lykkes det er vi nået et kæmpe skridt i den rigtige retning. Det er et fantastisk udgangspunkt for, at vi i stedet for at pleje egne interesser, arbejder målrettet efter at skabe resultater, som er til gavn for alle.

Det vil også være en kæmpe lettelse, hvis administrationen af de mange regler i planteavlen bliver gjort lettere - og det vil spare den danske stat mange penge, hvis kontrollen kunne effektiviseres.

Det bliver spændende at følge dette samarbejde, ligesom det bliver spændende at følge et pilotprojekt som netop er sat i søen.

I pilotprojektet skal 20 bedrifter i samarbejde med Landbrugsstyrelsen undersøge, om anvendelse af viden og teknologi kan forbedre kvælstofudnyttelsen og derved bruges som et alternativ til efterafgrøder.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus "Ugen på spidsen" sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet MARK og Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.