Ugen på spidsen: Glimmerbøsser i raps er ikke så farlige, som mange tror

De høje temperaturer i dag fredag, lokker glimmerbøsserne frem fra deres skjul i læhegnene - og de begynder at bevæge sig over i rapsen. Hold øje - men gå ikke i panik - for rapsen er god til at kompensere. Ofte kan sprøjtningen mod glimmerbøsser ikke betale sig.

Nu begynder de første glimmerbøsser at vise sig. Fredagens lune vejr lokker dem frem i rapsen. Og er der noget mange landmænd er obs på, så er det glimmerbøsser i raps.

Hvorfor mon det er sådan? For sprøjtning mod glimmerbøsser i raps er faktisk en af de sprøjtninger, der ofte slet ikke kan betale sig. I Magasinet Mark nr. 4, der udkommer 10. april, kan man læse, at sprøjtning mod glimmerbøsser kun har været rentabel i 50 pct. af tilfældene i den gennemgang af mange års landsforsøg, som landskonsulenten har lavet. Og at det gennemsnitlige nettomerudbytte for sprøjtningen har været på omkring 0 kr. pr. hektar i forsøgene.

Det gennemsnitlige vel at mærke - for det har jo kunnet betale sig i halvdelen af sprøjtningerne.

Skadetærsklen ændret

De senere år er skadetærslen for glimmerbøsser da også sat op fra 3 glimmerbøsser til nu 6-8 glimmerbøsser i det tidlige knopstadie - og 8-10 i det sene knopstadie.

Det skyldes bl.a. erfaringer fra England, hvor der de senere år er udført mange forsøg med talrige knoptællinger og skadevirkninger af glimmerbøsser i vinterraps. De viser bl.a., at jo færre planter, der er pr. kvadratmeter, jo flere glimmerbøsser kan der tolereres i rapsen.

De engelske skadetærskler ligger noget højere end i Danmark. Ved 30 rapsplanter pr. kvadratmeter er skadetærsklen 25 glimmerbøsser pr. plante. Og ved 50 rapsplanter pr. kvadratmeter er den 18 glimmerbøsser pr. plante.

Må ikke være sovepude

Mange undrer sig sikkert over, at bekæmpelse af glimmerbøsser ikke ligger højere i rentabilitet. Men de lave merudbytter må jo afspejle, at rapsen er rigtig god til at kompensere for angreb af glimmerbøsser.

At rentabiliteten af sprøjteningen ligger forholdsvis lav, må dog ikke være nogen sovepude. Især ikke her i rapsens tidlige knopstadier, hvor glimmerbøsser kan lave størst skade.

For det kan jo være, at netop 2017 bliver glimmerbøsseåret over alle glimmerbøsseår. Lige som 2016 var skulpesnudebilleåret over alle skulpesnudebilleår. I sådanne år skal der selvfølgelig bekæmpes - uanset hvad statistikkerne siger.

Så hold øje med rapsmarkerne og brug skadetærsklerne - så kan det ikke gå helt galt.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.