Ugen på spidsen: Gylleanalyser skal være bedre - ingen kan leve med fejl på 20 kg N
Kvaliteten af især laboratoriernes gylleanalyser bør forbedres, viser ny rapport fra Seges, der har overtaget kontrollen med laboratorierne.

Ny test af laboratorier: Især gylleanalyser er ikke tilfredsstillende

Efteråret er tid for at få taget jordbundsanalyser, så man kender markernes reaktionstal, fosfortal, kalital m.m. Det er vigtige resultater, der er pejlemærker for strategi og hvor meget man tildeler markerne af kalk og næringsstoffer.

Derfor skal analyserne selvfølgelig også være korrekte. Men det er desværre ikke altid tilfældet, fremgår det af en ny rapport fra Seges, der de senere år har overtaget kontrollen med analysekvaliteten af jord-, gylle- og planteprøver med OK Laboratorium for Jordbrug, Agrolab og Eurofins Steins.

Baggrunden er at sikre en tilstrækkelig kvalitet af kemiske jordbundsanalyser. Tidligere var der en statslig kontrol af kvaliteten af analysearbejdet på laboratorierne.

I rapporten fra Seges »Resultater af kontrol med analysekvalitet af jordbunds-, gylle- og planteanalyser 2016/17« fremgår det, at de opstillede krav i en del tilfælde ikke var opfyldt i de tre udførte ringanalyser.

Det er især kalital, fosfortal og magnesiumtal, der halter lidt hos nogle laboratorier - mens reaktionstallet ser bedre ud.

Gylleanalyser: Stor fejl på eefektiv N-mængde 

Desværre halter gylleanalyserne endnu mere.

Rapporten konkluderer, at resultaterne af de kemiske analyser af ringprøverne i 2017 generelt ikke er tilfredsstillende for alle laboratorierne i forhold til total-N, total fosfor og kalium, som er de analyser, der har de største afvigelser.

En analysefejl på op mod 1 kg N pr. ton betyder ved udbringning af 30 ton gylle giver en fejl i den udbragte effektive kvælstofmængde på ca. 20 kg N pr. ha.

Der er derfor grund til at være opmærksom på kvaliteten af husdyrgødningsanalyserne.

Gylleanalyser værre end sidste år

Den gennemsnitlige afvigelse fra referenceværdierne i ringanalyserne for gylleanalyserne er generelt en del større end sidste år, hvor laboratorierne holdt sig under 10 pct. afvigelse på alle analyser (total-N, ammonium-N, fosfor, kalium og tørstof).

Til gengæld er der sket en betydelig forbedring af NIR-analyserne, som Eurofins laver. Afvigelserne i forhold til de kemiske analyser har i ringanalyserne i 2017 for alle næringsstoffer været mindre end 10 pct.

Også laboratoriernes planteanalyser er undersøgt i henholdsvis formalet majshelsæd
og formalet spidskål. Her ses også varierende analyseresultaterne.

Se hele rapporten på www.landbrugsinfo.dk

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus "Ugen på spidsen" sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet MARK og Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.