Ugen på spidsen: Resistent ukrudt er et selvskabt problem

Bekæmpelse af resistent ukrudt er langt fra kun et spørgsmål om kemi. Driftsledelsen spiller en langt større rolle.

Resistent ukrudt er blevet et større problem i de senere år.

Forklaringerne på, hvorfor det er gået sådan er mange. Men det er vigtigt, at understrege, at man som landmand i høj grad selv er herre over, om resistent ukrudt skal udvikle sig til et problem på sin ejendom.

Vil man undgå alvorlige problemer med resistent ukrudt, kræver det dygtigt håndværk samt en målrettet og langsigtet strategi.

Selvskabt

Tilbage i begyndelsen 1980’erne, hvor der blev dyrket cirka 1,9 mio. hektar vårafgrøder og under 300.000 hektar vintersæd, var der stort set intet græsukrudt i danske marker. Selv enårig rapgræs var dengang en sjældenhed.

Bedre hvedesorter, midler til at bekæmpe græsukrudt, skift fra vårraps til vinterraps og mange andre forhold har betydet, at vintersæd er blevet en meget større del af sædskiftet.

Det store areal med vintersæd har givet bedre betingelser for især græsukrudt, da de fleste græsukrudtarter er langt mere spirevillige i efteråret, når vi sår vintersæd end i foråret.

Kan selv løse problem

Jordbearbejdning og sædskifte har stor betydning for, hvor gode betingelser ukrudtet har - og for hvor stor risiko der er for, at ukrudtet bliver resistent over for ukrudtsmidlerne.

Jordbearbejdning påvirker ukrudtsbestanden på flere forskellige måder. Blandt andet ved opblande jorden, så ukrudtsfrø bliver flyttet rundt i jordprofilen, hvilket gør, at nogle frø får spiremulighed, mens andre frø kan blive ’konserveret’ i jorden eller gå i spirehvile.

Men også ved at provokere lysfølsomme frø, særligt frø af småfrøede arter, til at starte spiring samt ved at ødelægge små ukrudtsplanter eller spirende planter på ”trådstadiet”.

Det er vekselvirkningen mellem disse virkninger og de øvrige dyrkningstiltag som sædskifte og ukrudtsbekæmpelse, som bestemmer, om dynamikken i ukrudtsbestanden vil være i opadgående eller nedadgående retning.

Dermed er du i høj grad selv herre over, om resistent ukrudt udvikler sig til et problem på din ejendom.

Læs mere om emnet i maj-udgaven af Mark, som udkommer 10. april eller på www.landbrugsinfo.dk

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus "Ugen på spidsen" sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet MARK og Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.