Ulovlige danske gmo-rapsmarker opsporet og destrueret

NaturErhvervstyrelsen har destrueret tre små markarealer med ulovlige genmodificerede raps. Der var tale om en afprøvning af en ny rapssort, som ved en fejl var blevet forurenet med GMO materiale.
EU's varslingsystem rundsendte i sidste uge nyheden om en sending raps, som indeholdt ikke-godkendt GMO materiale. Rapsen kom oprindelig fra Frankrig, men blev opdaget i England. Her udsendte man et europæisk varsel, og søndag havde NaturErhvervstyrelsen identificeret den eneste danske modtager af rapsen. Det oplyser  Naturerhvervstyrelsen.

Styrelsens kontrollører satte tirsdag de tre små markarealer på hver 30 kvadratmeter i karantæne og sikrede sig, at planterne blev destruerede.

Virksomheden bag rapsafprøvningen havde handlet i god tro, og forureningen med gmo var kun på 0,39 procent, hvilket indikerer, at iblandingen er sket ved en fejl. Gmo-rapsen er ikke godkendt i EU, og derfor er der nultolerance. På anbefalinger fra eksperter fra Århus Universitet blev destruktionen af planterne foretaget med stoffet glyphosat.

”Det er yderst sjældent, at vi oplever den slags i Danmark. Det viser heldigvis, at EU's varslingssystem virker. Vi har nu igangsat en undersøgelse af, hvordan vi i fremtiden kan undgå, at ikke godkendt genmodificeret materiale kan ende i jorden i Danmark,” fortæller chefkonsulent, Kim Holm Boesen, fra NaturErhvervstyrelsen.

Ingen spredningsrisiko

Da rapsen ikke havde blomstret endnu, er der ingen spredningsrisiko. Styrelsen vil i de kommende år sikre sig, at de berørte marker bliver overvåget og fremspirende planter behandles med glyphosat.

 

Faktaboks

Afprøvningen er sket med hybridrapsen HRC918, der endnu ikke er godkendt til dyrkning i EU, og som ved en fejl er blevet forurenet med 0,39 procent af GM-rapskonstruktionen OXY-235, udviklet af Bayer CropScience.

I England og Skotland er HRC918 blevet afprøvet i 23 små dyrkningsfelter, hvor alle planter er blevet destrueret. Derudover er der sket mindre afprøvning i Frankrig, Ungarn, Polen, Tyskland, Tjekkiet, Rumænien og Danmark. I Danmark er dyrkningsafprøvningen sket på tre små markarealer på hver 30 kvadratmeter.

NaturErhvervstyrelsen er ikke vidende om, at der er sket utilsigtet iblanding med ikke-godkendt GMO i såsæd de sidste 15 år.

Der dyrkes ikke GMO-afgrøder til kommerciel brug i Danmark.

Kilde: NaturErhverstyrelsen

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Fik du læst?

Se flere