Undgå at gylleslanger hænger 30 til 40 cm over jorden
Ammoniaktabet kan reduceres markant, hvis slangerne udbringer gyllen så tæt på jorden som muligt.

»Vær opmærksom på, at udbringning af gylle med slæbeslanger i fremspirede afgrøder giver et højere ammoniaktab end nedfældning før såning.

Sæt derfor ekstra fokus på vejrforholdene ved udbringning. Vindstille, køligt vejr med udsigt til nedbør eller aftenudbringning er ofte ideelt«, siger Susanne Frydendal Nielsen, planterådgiver i Sagro.

Efter fremspiring er der en periode på fire til fem uger, hvor gylleudbringning kan ske. Her bør man altså vælge en periode, hvor risikoen for ammoniakfordampning er lav.

»Udnyttelsen af kvælstof kan også øges ved forsuring af gyllen, som mindsker ammoniakfordampningen«, fortæller hun.

Regn skånsom udbringning af gylle med som merværdiMark 16. marts · 11:08

Det er især fordelagtigt, hvis vejret er: Varmt, blæsende og tørt - gyllen er tyk - pH-værdien i gyllen er høj, f.eks. ved udbringning af afgasset gylle - afgrøden er lav og tynd - jorden er tør og skorpet.

»Ammoniaktabet kan også reduceres markant, hvis slangerne udbringer gyllen så tæt på jorden som muligt, viser forsøg. Altså ikke 30 til 40 cm over jorden, som man nogle gange ser«, siger hun og opfordrer også til, at man tager analyser fra alle gylletanke, da næringsstofindholdet kan variere meget mellem tankene.

Læs flere aktuelle tips til marken i det nye nummer af fagmagasinet MARK, der udkommer tirsdag 7. april.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.