Upræcise tal brugt til kritik af pesticid i Danmark
Tallene for salg af bejdsemidlet imidacloprid, som er brugt til kritik af danske landmænds bejdsning af frø, handler ikke kun om forbrug herhjemme.

Det siger intet om forbruget i Danmark, at salget af pesticidet imidacloprid er steget med 85 procent fra 2016 til 2017. Derfor ærgrer det flere kilder i landbruget, at Danmarks Naturfredningsforening netop i et ritzautelegram, bruger denne stigning til at kritisere brugen af midlet i Danmark.

Ifølge Niels Bjerre fra Bayer, er det intet, der tyder på at forbruget er steget i Danmark. Tallet indeholder nemlig også salg til bejdsning af frø, der er brugt til eksport. Samtidig sker brugen herhjemme på en måde, så det er svært at se, hvordan det skulle skade bier.

”Midlet bruges helt overvejende i ikke blomstrende afgrøder (roer), og der er intet der tyder på et øget forbrug i Danmark”, siger han.

Roearealet ændrer sig nemlig ikke ret meget fra år til år.

Fordobling eller halvering?

Bo J.M. Secher, chefkonsulent hos Nordic Sugar, kritiserer også brugen af tallene med henvisning til, at salgsstatistikken for imidacloprid er stærkt misvisende.

”DN har valgt at se på udviklingen i salget fra 2016 til 2017, der viser en stigning på 85 procent. Havde de valgt 2015 til 2017 havde der været et fald på 50 procent, og det siger intet om forbruget herhjemme”, siger han.

Fra 2017 til 2018 faldt salget også og i 2019 er roearealet mindre, hvilket tyder på mindre forbrug. ”Det, som man konkluderer, er desværre helt uden reel sammenhæng med det man kan aflæse af statistikken”, siger Bo J.M. Secher.

Eksporteret

Problemet med salgstal er, at de ikke har direkte med forbrug at gøre. En stor del af det middel, der er brugt i Danmark, er brugt til bejdsning af frø, der eksporteres ud af EU, fordi det er et kundekrav. Samtidig kan der være importeret roefrø, der er bejdsede, hvor det ikke indgår i den danske salgsstatistik.

Statistikken tager heller ikke højde for lagerforskydning af midlet hos frøfirmaerne som kan være årsag til store udsving. Hvis et frøfirma køber årets forbrug ind både i januar og følgende december giver det et meget stort salg det første år og meget lille i det følgende, uden at det har nogen betydning for forbruget nogle af årene.

Dispensation

Imidacloprid – som indgår i midlet Gaucho - må kun bruges herhjemme med dispensation, fordi det blev forbudt i EU for nogle år siden, netop fordi det vurderes farligt for bier. Midlet beskytter de spæde planter mod insektangreb i de første, kritiske uger af væksten. Desuden vil der skulle anvendes andre insekticider mod skadedyr 2-3 gange for at opnå en rimelig beskyttelse af roerne.

Danmark stemte imod et forbud, men ville have stemt for, hvis man havde kunnet få en undtagelse for bejdsning af roefrø.

I andre EU-lande bruges midlet ofte til at sprøjte ud over marker. Midlet bruges herhjemme typisk i roemarker. Roerne blomstrer ikke, fordi de høstes, før planterne går i blomst. Det er samtidig et vilkår, at man ikke dyrker blomstrende afgrøder året efter. Derfor har Miljøstyrelsen vurderet, at bejdsemidlerne ikke er farlige for bier brugt på denne måde. Samtidig bruger man i Danmark lavere dosis til bejdsning af frø end man bruger i udlandet.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.