Usædvanligt lavt behov for at bekæmpe svampesygdomme i korn

Det tørre vejr, har medført, at der, indtil der faldt regn, har været et usædvanligt lavt behov for at bekæmpe svampesygdomme i rug og vinterhvede. I Vinterbyg er skoldplet og brunrust fortsat mest udbredt. Det fremgår af Registreringsnettet på LandbrugsInfo.

Tørt vejr bekommer ikke svampesygdommene i korn vel. Derfor var der 10. maj endnu ikke fundet gulrust eller brunrust i de vinterhvedemarker, der indgår i Registreringsnettet. 

Der er dog fundet spredte angreb af gulrust i sorten Heerup på Samsø. 

De mest modtagelige af de nuværende mest dyrkede sorter har karakteren ’2’ i modtagelighed overfor gulrust, mens de tidligere dyrkede sorter Benchmark og Kalmar har karakteren 4 (ekstrem modtagelig) og 3 (meget modtagelig). 

Heerup dækker 8,3 procent af hvedearealet, KWS Extase 6,9 procent og KWS Lili 1,5 procent. Vær derfor opmærksom på gulrust i disse sorter. 

Eventuelle angreb af gulrust udvikler sig langsommere i disse sorter end i de mere modtagelige sorter.

Septoria og meldug

Meldug er kun fundet i fire marker – og med lave angreb. Meldug bekæmpes i modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter frem til vækststadie 40. 

Angrebene af Septoria er svagere end normalt grundet det tørre forår. De nedre blade med smitte er tilmed visnet i større omfang end normalt. 

Vinterhveden er som et gennemsnit i vækststadie 32 – enkelte marker er dog i vækststadie 37, hvor fanebladet er synligt. Med den nedbør, der falder, skal der nu tælles nedbørsdøgn for at fastlægge tidspunktet for bekæmpelse af septoria.

Brunrust i rug

I rug er der ikke registreret meldug eller brunrust i Registreringsnettet. Fra praksis er i enkelte tilfælde meldt om brunrust. Der er svage angreb af skoldplet i flere marker. 

Eventuelt bekæmpelse af skoldplet er kun aktuel efter nedbør, og hvis der ses mere udbredte angreb på de nedre blade. Bekæmpelse vurderes ikke at blive aktuel, da eventuel bekæmpelse kun anbefales til under skridning. 

Brunrust bekæmpes ved over 10 procent angrebne planter til vækststadie 69, som er afsluttet blomstring. 

Det tørre vejr, har medført, at der indtil der faldt regn har været et usædvanligt lavt behov for at bekæmpe svampesygdomme i rug og vinterhvede. I Vinterbyg er skoldplet og brunrust fortsat mest udbredt. Det fremgår af Registreringsnettet på LandbrugsInfo.

Skoldplet og rust i vinterbyg

I vinterbyg er skoldplet og bygrust fortsat mest udbredt. Angrebene har ikke bredt sig så meget i den seneste uge.

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter frem til vækststadie 65, hvor byggen blomstrer.

Der er udløst bekæmpelse af bygrust i cirka 40 procent af de ubehandlede marker med sorten Kosmos. Sorten har karakteren 4 i modtagelighed (ekstrem modtagelig).

Der er også udløst bekæmpelse af bygrust i cirka. 35 procent af de ubehandlede marker med sorten KWS Meridian og i cirka 5-10 procent af de ubehandlede marker med Valerie og Cleopatra.

Mest skoldplet er fortsat fundet i Neptun, Bordeaux og KWS Wallace.

Behovet for bekæmpelse af skoldplet fastlægges ved at optælle dage med nedbør.

I sorterne Neptun (ekstrem modtagelig) og modtagelige sorter som Comeback, Valerie, Bordeaux, KWS Patriot, KWS Wallace, anbefales bekæmpelse ved over 10 procent angrebne planter og mindst tre dage med nedbør frem til stadie 39 og ved mindst 6 dage med nedbør i vækststadie 40-65.

Meldug er kun fundet i få marker, og der er udløst bekæmpelse i to procent af de ubehandlede marker.

Læs mere på www.landbrugsInfo.dk

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.