Våd majshøst - planlæg at passe på jorden, så tager det ikke ekstra tid
Landmand John Jackson fra Nottinghamshire, England, fandt ud af hvor stor en betydning det har at bevare jordstrukturen og have tålmodighed med høsten af majs efter efterårets dårlige vejr.

Det tager kun fem minutter længere med tvillingehjul. Denne erfaring og mange andre har John Jackson i England gjort efter at England ligesom Danmark, var ramt af dårligt vejr og problemer med majshøsten, som krævede at man passer ekstra godt på jordstrukturen.

John Jackson høster omkring 80.000 tons majs hvert år fordelt på 2.023 hektar jord.

Han fortæller til Farmers Weekly, at sidste sæson har lært ham mere om majs dyrkning og høst end de sidste 10 år. Han konkluderer, at sund jord er landmandens vigtigste redskab.

 

1. Larvefødder og gravmaskiner til at minimere komprimeret jord

Larvefødder på traktorene har en stor betydning for at holde arbejdet igang, undgå hjulspor og komprimering af jorden. John Jackson bruger traktorer med larvefødder til at køre med vogne på marken.

For at få det til at fungere, bliver der brugt traktorer med lavtryks-dæk med påhængsvogne til at køre majsen væk fra marken. Her bliver en 360 graders gravemaskine brugt til at fylde majsen fra marken over i vognene. 

2. Tvillinghjul

Traktorerne bliver udstyret med tvillingehjul, så trykket fordeles over 1,5 meter ved hver aksel. Dette øger arealet, som vægten fra maskinerne bliver spredt ud over.

Video: Vild maskine hentet i Holland - høster majs under umulige forholdMaskiner Onsdag 8. november 2017 · 10:32

John Jackson og hans medarbejdere havde bekymringer om, hvor tidskrævende det ville være at sætte tvillingehjul på, men de lærte hurtigt, at det kun tog fem minutter ekstra.

3. Undgå flere traktorer på marken

En sukkerroeoptager (MAUS) bliver brugt til at løfte og transportere majs, som allerede er skåret. Majsen bliver fyldt i vogne som står klar ved marken.

Dette forhindrer, at traktorer på dæk, kører inde på marken. 

4. Rene maskiner 

Dæk og maskiner bliver rengjort med vand fra en gyllevogn med en påsat vandslange.

Dette giver rene veje. På den måde undgår man bøder og det giver et godt omdømme i offentligheden. 

5. Droppede at høste

På de vådeste områder blev høsten droppet. Istedet blev majsen høstet som kernemajs i februar.

Hvor man normalt høster majs ved 31-32% tørstof, bliver 80 hektar majs høstet som kernemajs med 70% tørstof. Kernemajsen bliver brugt i stedet for korn til biogas. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.