Vårbyg kan sagtens sås nu
Flere landmænd i det jyske har allerede sået vårbyg. Det sker der ifølge planteavlskonsulent næppe noget ved.

Man skal ikke så vårbyg efter kalenderen. Er jorden tjenlig, og kan man lave et godt såbed, så er der ikke noget i vejen for at så nu«, siger Finn Poulsen, planteavlskonsulent hos Sagro.

Han understreger dog, at det er en forudsætning, at man kan lave et godt såbed, og at man ikke sår vårbyggen for dybt.

Lykkes man med det, er han ikke nervøs for, at vårbyggen tager skade af en periode med sne og kulde. Men kommer der store mængder nedbør, så jorden klasker sammen, eller der kommer til at stå vand i pletter i marken, så kan det koste udbyttetab.

Spar på udsæden

Forsøg har vist, at såtidspunktet ikke er så afgørende, hvis man får sået vårbyggen inden midten af april. Først derefter aftager udbyttet i forhold til såtidspunktet. Naturligvis afhængig af vejret i det enkelte år.

Gennem en lang årrække har det heddet sig, at man skulle øge udsædsmængden, jo senere vårbyggen blev sået.

Den anbefaling er der lavet om på i de seneste år.

Landsforsøg viser ganske vist, at udbyttet øges, hvis man øger udsædsmængden ved sen såning. Men gevinsten ved det højere udbytte ’ædes’ stort set af de øgede udgifter til såsæd.

»Frem til ca. 20. marts kan man sigte efter at etablere 250 planter pr. kvadratmeter. Derefter kan man sigte efter 300 planter pr. kvadratmeter«, siger Lars Bonde Eriksen, landskonsulent hos Seges.

Han tilføjer, at man ved sen såning i maj kan sigte efter, at etablere 325-350 planter pr. kvadratmeter.

Jorden skal være bekvem

En af de landmænd, som har gode erfaringer med tidlig såning af vårbyg, er Søren Clausen fra Bredebro.

»Det er sjældent, at jeg sår i februar. Det kommer jeg heller ikke til i år. Men jeg vil ikke udelukke, at jeg sår 30 hektar på let jord om en uges tid«, siger Søren Clausen.

Han understreger dog, at han ikke foretager sig noget, før han er sikker på, at jorden er tjenlig.

»Jeg sår kun på den lette jord. Jeg skal også have vårbyg på 25 hektar kold jord og 25 hektar med humus-jord. Der venter jeg helt sikkert«, siger Søren Clausen.

Han er forberedt på, at det kan blive nødvendigt at bekæmpe ukrudt ad to gange på de tidligst såede marker med vårbyg. Ved den tidlige såning går der nemlig længere tid, inden vårbyggen lukker af for ukrudtet. Derfor kan det ukrudt, der spirer frem efter første sprøjtning, nå at blive for kraftigt, hvis det ikke bliver bekæmpet.

Faktaboks

Etablering af vårbyg:

  • Udbyttet er konstant ved såning frem til midten af april. Derefter falder det markant.
  • Såtidspunktet har ikke indflydelse på sortsvalget.
  • Vårbyg skal sås i et godt såbed.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.