Vårhvede sået i november: Gode udbytter i sigte, men dyrt at bekæmpe svampe
Vårhvede sået i november kan give gode udbytter, hvis man kører med samme svampestrategi, som man ville gøre det i almindeligt sået vinterhvede, fortæller to landmænd, som i denne sæson forsøger sig med efterårssået vårhvede til svinefoder.

Vårhvede sået i efteråret kræver et godt og jævnt såbed, da vårhveden har svært ved at kompensere hvis det ikke sås i den helt rigtige dybde.

”Vi kan blandt andet se der, hvor traktoren har kørt og trykket jorden under såningen” forklarer Mads Stilling Høstgaard som har sået 13 hektar med vårhvede 19. og 20. november.

Ligeledes kan våd jord være et problem.

”Vi har sået fem hektar om, men tallet ville nok have været væsentligt højere, hvis vi havde fået en mere våd vinter” siger Jesper Kraglund og forsætter:

”Vårhveden har nemlig behov for et relativt tørt såbed. Det kan være et problem, når man sår lige op til den vådeste sæson på året”.

Øgede omkostninger til svampe

Hos begge landmænd har man på grund af svampeangreb været nødt til at sprøjte på samme vis, som man ville i en almindelig vinterhvede.

Det udgør en betydelig ekstraudgift sammenlignet med normal dyrkning af vårhvede. Derfor er det også et krav, at der kommer et betydeligt ekstraudbytte for, at det kan løbe rundt.

”Vi har skulle sprøjte mod gulrust, da vi ellers ville risikere, at afgrøden blev sat bagud under resten af vækstsæsonen” fortæller Jesper Kraglund som har sået 50 hekter med vårhvede i november.

Direkte sået vårhvede står flot i januarMark Fredag 11. januar 2019 · 11:17

Ingen af landmændene har dog haft yderligere problemer med ukrudt og skadedyr sammenlignet med normalt dyrket vårhvede.

Buskning deler vandene

”Vi har anvendt en lav udsædsmængde i håb om at få større buskning. Det ser dog ikke ud til at være lykkes helt, og derfor er der ikke helt nok aks pr. kvadratmeter”, mener Mads Stilling Høstgaard.

Han regner dog stadig med et større udbytte, end han normalt ville få.

Hos Jesper Kraglund ser billedet dog lidt anderledes ud.

”Der har været god buskning, som har givet flere sideskud, end der ville være i normalt vårhvede” fortæller han.

Han forventer et udbytte på 6-7 ton pr. hektar.

Dog regner han ikke med at så vårhvede i november igen i år. Han vurderer, at der for ham er for stor risiko for tab, hvis vinteren bliver meget våd, og der så bliver et større behov for at så om.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.