Sponsoreret af BASF

Vækstregulering i efteråret giver sikker overvintring

Efter en tidlig høst skulle det være muligt at etablere vinterrapsen tidligt, men mange steder har man måttet vente på, at der kom vand, så man kunne komme i jorden. Derfor kan det blive nødvendigt med vækstregulering.

Ved tidlig etablering og lune eftersomre, øges risikoen for, at vækstpunktet strækker sig inden vinteren. Rapsen begynder strækningsvæksten efter cirka 500 graddage, og er vækstpunktet for højt placeret, øges risikoen for kulde- og frostskader. Forudsætningen for et godt rapsudbytte er at rapsen overvintrer. Derfor kan det være nødvendigt at sikre overvintringen med en vækstregulering. 

Færre kulde- og frostpåvirkninger 

En vækstregulering i efteråret reducerer cellestrækningen i det overjordiske stængelstykke og vækstpunkt. Det giver vinterrapsen en mere mørk grøn farve, en meget flad vækst, med et vækstpunkt helt tæt ved jordoverfladen, som er mindre udsat for frost og kuldepåvirkninger. Oftest er det ikke selve vinteren, der er den største udfordring for rapsen, men overgangen mellem frost og tø i løbet af vinteren og det tidlige forår.

Øverst. Raps behandlet med Caryx, hvor vækstpunktet ikke har strukket sig.


Øget rodvækst

En Caryx-behandling øger væksten af rapsens rodnet i pløjelaget, med en kraftig pælerod, hvor rapsen lagrer energi. Op imod 70 procent af rodens biomasse dannes de første seks uger efter fremspiring, mens det resterende rodnet hovedsageligt dannes ved blomstring. En veludviklet rod er vigtig for vand- og næringsoptagelse og giver en robusthed over for stress og udvintring. Inden vinteren skal rapsen have udviklet en kraftig rod, seks til otte blade og opsamle energi, så den kan modstå vinterens påvirkninger. Så har vinterrapsen et godt afsæt i foråret til en tidlig og hurtig vækststart.

Kraftigt rodnet og pælerod på vinterraps


Caryx-doseringen afpasses efter såtidspunkt og lokale forhold

Væksten aftager hen i efteråret, i takt med lavere temperaturer og mindre lys. Derfor skal doseringen tilpasses såtidspunktet. En vækstregulering i efteråret, er en forsikring mod udvintring. Såtidspunktet bestemmer doseringen af Caryx. Raps etableret først i august begynder sin strækningsvækst noget tidligere end raps etableret i sidste halvdel af august. Derfor er der behov for en højere dosering og dermed en længere virkningstid. En rapsplante med optimal struktur i foråret er grundlaget for et højt udbytte.

Behandling foretages når rapsen har 4-5 blade

Året er stadig ikke normalt, da jordtemperaturen fortsat er høj, og vandet, der omgiver landet, er noget varmere end normalt. Derfor kan vi i år forvente en meget hurtig fremspiring og tilvækst, hvor der er behov for en vækstregulering, for at tilpasse væksten forud for vinteren. Vinteren ved vi af gode grunde ikke hvordan bliver.

 

Faktaboks

Tidlig såning indtil 15/8: 0,7  l/ha

15/8 - 25/8: 0,5-0,7 l/ha.

25/8 - og frem: 0,4 - 0,5 l/ha.

Emneord sponsoreret, BASF, Caryx, raps, vækstregulering

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.