V-politiker: Trist dag for landbruget

»Der bliver meget at rydde op efter regeringen, når den har forladt kontorerne,« siger Venstres Annie Matthiesen i en kommentar til nyt gødskningsforbud.

I dag er »en trist dag for landbruget,« mener Annie Matthiesen, næstformand i Folketingets Miljøudvalg.

Hun hentyder til, at regeringen sammen med »det røde flertal« i dag har vedtaget lovforslaget L 94 om naturbeskyttelse. Loven forbyder gødning og sprøjtning på de såkaldte § 3 jorde.

»Når man lytter til regeringen er der ellers ingen grænser for, hvor meget godt der kommer ud af denne lov. Den mener, at vi med loven får en masse god natur, som københavnere og andre bymennesker kan nyde, når de en gang imellem bevæger sig uden for bygrænsen,« lyder det i en kommentar fra Annie Matthiesen.

På bekostning af landmænd

»Regeringen glemmer, at denne naturoplevelse kommer til at ske på bekostning af de landmænd, som bor, lever og arbejder i de områder, som loven vedrører. De må ufrivilligt lægge jord til.«

Annie Matthiesen stiller sig tvivlende overfor regeringens regnestykke, som siger, at loven belaster landmændene med 47 mio. kr.

Tab undervurderet

»Det samlede tab bliver langt større. Regeringen har bl.a. glemt at medregne værditabet på jorden. Dertil kommer, at reguleringen i §3-områderne indskrænker muligheden for at optage nye lån og påvirker driften gennem begrænsninger i kassekreditter m.m.,« siger hun.

»Det er trist for landbruget og for hele samfundet. Der bliver meget at rydde op efter den røde regering, når den har forladt kontorerne.«

Vil rulle lov tilbage

Blå Blok - Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative - har tidligere lovet, at de vil rulle forbuddet mod at gødske og sprøjte § 3 arealerne tilbage, hvis de får regeringemagten efter et valg.

Eftersom forbuddet ifølge lovforslaget først træder i kraft i 2017, er der altså håb om, at det ikke bliver ført ud i virkeligheden.

»Jeg er utrolig glad, lettet og stolt på de hårdt pressede landmænds vegne, når jeg i dag kan sige, at det makværk, regeringen lægger op til, bliver fjernet igen, såfremt vi vinder valget,« har Annie Matthiesen tidligere udtalt i en pressemeddelelse.

Skal gælde fra 2017

Hvis regeringsmagten forbliver hos den nuværende regering, vil forbuddet mod gødskning og sprøjtning derimod træde i kraft 1. september 2017.

»Det foreslås, at forbuddet mod gødskning og sprøjtning træder i kraft den 1. september 2017, sådan at lodsejerne gives mulighed for at indrette driften i overensstemmelse med forbuddet. Det foreslås, at ministeren samtidig med forbuddets ikrafttræden i bekendtgørelse fastsætter regler om undtagelse og dispensationsadgang,« hedder det i lovforslaget, som altså i dag, d. 19. februar, er vedtaget af Folketinget ved tredjebehandlingen.

Emneord gødskning, politik

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.