Vanding er stadig rentabelt trods høje elpriser

Et bestemt spørgsmål stilles af mange med vandingsanlæg i øjeblikket: Strøm er steget i pris - hvilken betydning får det for udgifterne til markvanding?

Af Gunnar Schmidt, konsulent, Byggeri & Teknik

Forud for vandingssæson 2022 er elprisen steget markant. 

I sæson 2021 var markedsprisen imellem 0,40 - og 0,50 kr. pr. kWh.  Hvis man her i sæson 2022 køber el på spotaftale, vil gennemsnitsprisen for el alene, det vil sige uden indregning af nettarif, antageligt ligge imellem 1,20 og 1,75 kr. pr. kWh.

Så er spørgsmålet: Hvilken betydning får det for udgifterne til at vande, løber de helt løbsk? Skal vandingsmaskinen blive i maskinhuset?

Nej, driftsomkostningerne ved vanding løber ikke løbsk, selv om de er steget. 

Tabel 1 viser udgifterne ved vanding med forskellige elpriser, fra 0,50 kr. pr. kWh til 2,0 kr. pr. kWh. En stigning fra 0,50 kr. pr. kWh til 1,50 kr. pr. kWh udløser en stigning i prisen pr. mm. vand pr. ha på godt 4 kr.

Tabel 1. Pris for vanding ved forskellige elpriser

Pris for vanding

Ved en elpris på 0,50 kr. pr. kWh er driftsudgifterne for at vande 1 hektar med 25 mm vand: 25 x 10,04 kr. = 251 kr.

Med en el elpris på 1,20 kr. pr. kWh er prisen for samme vanding af 1 hektar 326 kr. Og er elprisen 1,75 kr. pr. kWh, er udgifterne til vanding af 1 hektar med 25 mm vand 384 kr.

Et træk med vandingsmaskinen, som giver 25 mm vand og dækker 3,6 hektar,  koster med en elpris på 1,20 kr. pr. kWh 1.176 kr., jævnfør tabel 1.

Er det lønsomt at vande

Så er spørgsmålet: Er det lønsomt at vande?

Når anlægget er etableret, skal man afholde de årlige faste omkostninger, uanset om anlægget bliver brugt eller ej. 

På JB 1 jord (grovsand) vil det næsten altid være lønsomt at tilføre vand, når der er vandingsbehov, også selv om driftsomkostningerne til vanding er steget.

På indtægtssiden tæller, at prisen for salgsafgrøder også er steget her i 2022, så de øgede indtægter synes mere end at udligne de øgede driftsomkostninger.

Se de detaljerede beregninger hos Byggeri & Teknik her

Emneord PLUS, Top2

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.