Ved omlægning af græsmarker - vær obs på tre-ugers frist

Kvægundtagelsesbrug skal være opmærksom på ny regel om tidsfrist for jordbearbejdning

Af Randi Routh Becher, Planteavlskonsulent, LandboNord.

Bruger du kvægundtagelsen om 230 kg N pr. ha og har græsmarker, der skal omlægges i foråret, skal du være opmærksom den nye tidsfrist, der indskrænker tiden, der må gå mellem du pløjer til du sår.

Reglen, der trådte i kraft i 2017, betyder nemlig, at der max. må gå tre uger fra du pløjer din græsmark til marken er tilsået.

Det er dog ikke nok kun, at forholde sig til om ploven har været en jorden.

Gentagne harvninger eller fræsning er nemlig sidestillet med at pløje, samt at den vårsåede afgrøde skal have et højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson.

I praksis betyder det, at du inden pløjning kan harve din mark en gang i max. i 10-15 cm dybde, alternativt udbringe gylle med sortjordsnedfælder.

Anden gang du harver vil 2. harvning starte samme tidsfrist på de 3 uger, som pløjning. 

Den afgrøde du vælger efterfølgende, skal have et højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson.

Roer er en oplagt afgrøde til at opfylde kravet. Sår du vårbyg eller majs efter din græsmark, kan du opfylde kravet ved at have et græsudlæg i marken.

Det giver den lange vækstsæson og kvælstofoptagelse der er nødvendig for at leve op til kravet.

Den korte tidsfrist gør at du skal være ekstra opmærksom på at få nedvisnet din græsmarker i god tid.

Nedvisning af græsmarker i omdrift er tilladt året rundt og i landboNord anbefaler vi at du allerede starte nedvisningen i november. Det starter omsætningen af græstørven inden den nedmuldes.

Har du endnu ikke fået nedvisnet dine marker er det ikke for sent i foråret, men efterårsnedvisning er at foretrække.

Husk, at det ikke er tilladt at nedvisne dine græsudlæg og græsefterafgrøder før 1/3-2018.

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.