Veje til mere frugtbar jord
Jo mere levende jorden er, des mere frugtbar er den. Det gælder uanset kulstofindhold, men jorde med højt kulstofindhold er lettere at holde frugtbare, siger Martin Beck, der rådgiver økologer og biodynamikere.

Måden, vi har drevet landbrug på de sidste årtier har været stærkt tærende på humus puljen, især pga. en overiltning af jorden som følge af pløjning og gødskning med gylle i stedet for fast møg eller kompost.

Sådan lyder argumentationen fra Martin Beck, rådgiver i frugtbar jord, der holdt et indlæg på økologikongressen i sidste uge.

Forklaringen er ifølge Beck, at det kulstof, der tilføres jorden i form af planterester og husdyrgødning, er ikke stabiliseret og forbrændes derfor hurtigt, hvorved en stor del af kulstoffet igen forsvinder op i atmosfæren i form af CO2.

Humusopbygning i jorden er mere end nogensinde aktuelt, idet det er vejen til, at vi kan imødekomme klima-udfordringen, gøre os uafhængige af konventionel gødning, hæve udbytter, forbedre kvalitet og sundhed m.m.

Manglende hensyntagen til jordlivet, mikrobiologien, regnorm m.fl., som følge af intensiv jordbearbejdning, ubevoksede marker i store dele af året og for ensidigt sædskifte, har ført til, at jorden mange steder er i ubalance og er generelt fattig på mikrobielt liv.

Jorden har dermed mistet sin evne til – for det første at forsyne planterne tilstrækkeligt med næringsstoffer, men også mistet evnen til at opbygge humus.

"Jorden har mange steder mistet sin regenerationskraft, dvs. den skal have hjælp til at regenerere sig", siger han.

Jorden kan bedst betragtes som plantens fordøjelsesorgan. Mangler mikrobiologien eller er den i ubalance, fungerer fordøjelsen ikke korrekt, med underernæring og sygdom til følge.

Men hvad gør man så? Jo, der er en delt tiltag, der kan fremme jordens frugtbarhed:

Permanent grønt plantedække

Grønt plantedække er kulstof, men de er mere end det. Rødderne og de stoffer, der udskilles omkring rødderne, rodexudater er vigtige for opbygning af humus i jorden.

Optimering af fotosyntesen

Hvis en plante laver fotosyntese, så ender halvdelen i mikrobiologien. Den pumper med andre ord solenergi i jorden og gør den mere frugtbar.

Forøg mangfoldigheden af planter og mikroorganismer

Der skal være mange forskellige arter i marken, ikke bare spildkorn. Arterne er ikke lige gode. Korsblomstrede er noget skidt, siger Martin Beck, mens bælgplanter er af det gode.

Hjælp svampene i jorden

Svampene i jorden gør godt. Men den måde mange jordarbejder på hæmmer svampe og fremmer bakterier i jorden og det er ikke godt for frugtbarheden. Intensiv jordbearbejdning ødelægger svampe, der har mere brug for tid til at etablere sig og udvikle sig end bakterier.

Download N fra luften

Det er ikke kun bælgplanter, der kan optage kvælstof fra luften. Nogle fritlevende bakterier kan også, men ifølge Martin Beck, har vi ødelagt jordens evne til at hente kvælstof ud af atmosfæren. Den egenskab bør genoptrænes. Det kræver angiveligt tilstedeværelse af mikronæringsstoffer.

Balancering af næringsstoffer

Ligevægten mellem næringsstoffer i jorden er ikke kun vigtig for planterne, men også for jordens funktioner og strukturdannelse, og dermed for hvor godt den fungerer for humusdannelse. Mange jorde mangler mikronæringsstoffer, især Bor. Humus er et godt reservoir for Bor.

Husdyr fremmer humusdannelse

Uden husdyr færre svampe i jorden og uden svampe er det svært at omdanne grønt fra marken til humus. Drøvtyggere har med deres fire maver evnen til at fermentere grønt plantemateriale. Ud over bakterier er også svampe og protozoer involveret i ombygningsprocessen og indleder humusdannelsen.

Jordbearbejd skånsomt

Der er forskelligt liv og livsbetingelser i de forskellige jordlag. Når man bearbejder jorden, så der kommer ilt til, taber den energi. Specielt svampe tåler ikke jordbearbejdning, og derfor gavner det jorden ikke at bearbejde eller at bearbejde den minimalt i de øverste jordlag.

Højkvalitetskompost

Ubehandlet gylle og biogasgylle sætter gang i processer, der fører til tab af næringsstoffer og humus.

”Det er farligt at nedfælde gylle uden kontakt til ilt, det nedbryder humus”, siger Martin Beck.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.