Vent med at sprøjte mod ukrudt i vårsæd
Vent til alt ukrudt er fremspiret. Et senere sprøjtetidspunkt kræver kun en let øget dosis ukrudtsmiddel.

Af  Lars Skovbæk Jensen, planteavlskonsulent, Agrovi

De fleste vårsædsmarker står godt, trods det tørre forår.

De er sået i et veltillavet såbed, hvor kernerne er lagt i fugtig jord, og der er derfor en god fremspiring.

Mange ukrudtsfrø er derimod ikke spiret. De har ligget i det øverste tørre 1-2 cm af jorden, og er derfor først begyndt at spire, efter der faldet nedbør.

På lerede arealer, bakketoppe, eller hvor såbedet har været knoldet og jorden var udtørret ved såning, er vårsæden også flere steder først ved at spire nu.

Undgå en opfølgende sprøjtning

Sprøjter man, før alt ukrudt er fremspiret, kan det blive nødvendigt med en opfølgende sprøjtning mod det sent fremspirede ukrudt, som ikke kan holdes tilstrækkeligt nede af afgrødens konkurrenceevne, eller man må acceptere en mængde rest ukrudt som kan give frøspild, udbyttetab og eventuelt høstbesvær.

Et senere sprøjtetidspunkt kræver kun en let øget dosis ukrudtsmiddel. Man bør derfor vente med ukrudtssprøjtningen, til alt ukrudt er fremspiret.

Praktiserer man pløjefri dyrkning eller direkte såning er afgrøden i de fleste tilfælde spiret godt, men også her kan der være manglende fremspiring af ukrudt. Græsukrudt må dog ikke blive for stort inden det bekæmpes. 

Har man også problemer med tidsler kan det være aktuelt at vente med bekæmpelse til en tidlig tidselsprøjtning med 0,75 liter pr. hektar Mustang Forte, der må anvendes frem til vækststadium 32.  Mustang Forte har dog begrænsning i anvendelse af halm og efterfølgende afgrøde.

Den almindelige ukrudtssprøjtning bør være udført inden den traditionelle tidselsprøjtning med MCPA (der ligger fra stadium 32-39).

Ligger den generelle ukrudtssprøjtning for tæt på MCPA-sprøjtningen kan tidslernes vækst være hæmmet, og der fås ikke optimal effekt på tidslerne.

Se forslag til ukrudtssprøjtning i vårbyg, havre og vårsæd i faktaboksen.

 

Faktaboks

Løsningsforslag mod ukrudt i vårsæd

Vårbyg

  • Standard: 7,5 g/ha Express SX + 0,16 l/ha Starane 333 HL + 0,05 l/ha DFF + 1 l/ha BioMangan
  • Pløjefri dyrkning eller enårig rapgræs: 0,06 l/ha Hussar Plus OD + 0,05 l/ha DFF + 1 l/ha BioMangan.

Vårhvede

  • Pløjet og upløjet: 0,06 l/ha Hussar Plus OD + 0,05 l/ha DFF + 1 l/ha Biomangan
  • Ved flyvehavre, agerrævehale eller kvik kan der i stedet bruges 90 g/ha Broadway + 0,5 l PG26N

Havre

  • 10 g/ha Express SX + 0,2 l/ha Starane 333 HL + 1 l/ha BioMangan + 0,5 l ammoniumsulfat (havre tåler ikke DFF)

For alle løsninger gælder, at hvis der ikke anvendes Biomangan, skal der også bruges spredeklæbemiddel i løsningerne.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.