Verdensnyhed: Nyt ukrudtsmiddel med helt nyt aktivstof godkendt i DK
Pixxaro EC indeholder det helt nye aktivstof Arylex, som netop er blevet godkendt i Danmark - som det første land i Europa.

Det nye ukrudtsmiddel Pixxaro EC er netop blevet godkendt til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i vårbyg og vårhvede samt al vintersæd om foråret.

Pixxaro EC indeholder det helt nye aktivstof Arylex plus Fluroxypyr, som kendes fra Starane. Det er en bredt virkende kombination uden ALS-hæmmere, og med hurtig effekt på ukrudt.

Eneste i Europa

Godkendelsen af Pixxaro EC i Danmark sker et år tidligere end forventet. Og det er den første godkendelse af aktivstoffet Arylex i Europa.

»Pixxaro EC hører på globalt plan til en ny generation af ukrudtsmidler. Dansk landbrug får dermed et nyt epokegørende ukrudtsmiddel til brug allerede fra dette forår. Midlet har en effektprofil som på bedste vis matcher behovet i vårbyg og vårhvede,« fortæller Stefan Fick Caspersen fra Dow AgroSciences Danmark.

Mindre temperatur-afhængig

Det nye aktivstof er et hormonmiddel. Og det ligner hormonmidlerne i blandt andet MCPA og Matrigon. Men modsat MCPA og Matrigon, som kræver 15-18 graders varme for at virke optimalt, så virker Arylex ved betydeligt lavere temperaturer. Ifølge Stefan Fick Caspersen kan Arylex bruges ved temperaturer helt ned til to grader.

Konsulent glæder sig

Planteavlskonsulent Jan Nielsen fra Patriotisk Selskab glæder sig over et helt nyt aktivstof til ukrudtsbekæmpelsen i korn. Det fortalte han på Patriotisk Selskabs årlige Planteavlsmøde i Odense i onsdags.

»Arylex er mindre temperaturfølsom. Midlet optages gennem bladene, og har hurtige visuelle symptomer på ukrudtet. Og så nedbrydes det hurtigt i jord og planter. Der er heller ingen restriktioner for den efterfølgende afgrøde eller for halmhåndtering. Og så er den god mod resistent ukrudt, fx. resistent fuglegræs,« fortalte Jan Nielsen på Planteavlsmødet.

Han bemærkede det sjældne i, at Danmark er et af kun fire lande i verden, som Arylex indtil videre er godkendt og markedsført. Nemlig Canada, Australien, Kina - og altså nu også Danmark.

»Det er kort sagt en verdensnyhed,« lød det fra Jan Nielsen.

Mod bredbladet ukrudt

Ifølge Dow AgroSciences er Pixxaro EC velegnet som basismiddel mod bredbladet ukrudt i vårbyg og vårhvede. Det har en stærk effektprofil, er fleksibel som blandingspartner, og har effekt mod nye ukrudtsarter i forhold til de traditionelle Oxitril/Starane-løsninger.

»Pixxaro EC har blandt andet god effekt mod burresnerre, pileurt, hvidmelet gåsefod, storkenæb, fuglegræs (inklusiv SU-resistent fuglegræs), storkenæb, valmue, lægejordrøg, tvetand og hanekro. I blanding med et egnet middel mod kamille, raps, agerstedmoder og ærenpris opnås en bred løsning som samtidig både forebygger og bekæmper resistent ukrudt,« oplyser Stefan Fick Caspersen.

Pixxaro EC er regnfast efter en time og kan bruges helt frem til skridning (stadie 45).

Markedsføres i to udgaver

Arylex markedsføres i to udgaver i Danmark:

Omtalte Pixxaro, der består af 6 gram Arylex + 140 gram Floroxypyr (Starane).

Og midlet Zypar, der består af 6 gram Arylex + 5 gram Florasulam (Primus). Sidstnævnte er endnu ikke godkendt.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.