Video: Se de bedste økoefterafgrøder - der giver næring
Landmand fra Stevns laver DK’s bedste øko-efterafgrøder.

kolandmand Ole Nørby fra Nørbys Grøntsager i Magleby på Stevns er ved Økokongressen blevet kåret som vinder af konkurrence om Danmarks bedste økologiske efterafgrøder.

I økologisk planteavl er efterafgrøder et vilkår og et vigtigt redskab til kulstofopbygning i jorden og som ”bank” for næringsstofferne henover vinteren.

I efteråret har økologiske landmænd rundt i landet konkurreret om at blive årets efterafgrødefrontløber. Et jurypanel udpegede tre finalister, og en dommerkomité bestående af Sven Hermansen, Seges, og Hanne Lakkenborg Christensen, Aarhus Universitet har bedømt markerne hos Kurt Madsen, Tinglev, Ole Jakobsen, Vildbjerg og Ole Nørby, Stevns.

På Økologi-Kongressen i Kolding her til formiddag blev Ole Nørby kåret som vinder og fik dermed titlen Årets efterafgrødefrontløber 2017.

Dommerne lagde i deres motivation/afgørelse vægt på følgende:

Professor: Græs og nedmuldning batter - giver mere frugtbar jordMark Tirsdag 28. november 2017 · 12:38

"Ole Nørby bruger efterafgrøder velovervejet og systematisk til hans jordtype, nedbør og sædskifte. Han har tænkt over artssammensætning i forhold til deres funktioner fx med egen blanding som god kvælstofopsamler fra jorden og med arter med dyb rodudvikling og optagelseskapacitet efter rødkløver og forud for de krævende grøntsager. Er bevidst om at optimere et tæt kvælstofkredsløb i systemet og tænker også på blomstrende arter til insekterne. Han gør en indsat for at efterafgrøderne skal lykkes fx med radrensning, hvilket gav bonus med flot udvikling, hed det blandt andet i dommernes motivation."

"Det er rigtig dejligt at få en anerkendelse for det arbejder, man går og laver", siger Ole Nørby.

Konkurrencen var et led i projektet ’Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst’. Formålet med projektet er at få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få en bedre økonomi i økologisk planteproduktion, mindre tab af næringsstoffer, mindre rodukrudtsproblemer, færre maskinomkostninger til efterårsharvning, større jordfrugtbarhed, biodiversitet og kulstofbinding i jorden.

Projektet er gennemført af Økologisk Landsforening med støtte fra Landbrugsstyrelsen og EU’s landdistriktsprogram.

Emneord video

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.