Vil Landbrugsstyrelsen sørge for godt høstvejr i fremtiden?

Ugen På Spidsen: Der er kun kommet små imødekommelser i udkastet til de nye regler om høstfrist for marker med MFO-græsudlæg - som ikke rigtig batter, mener ugens klummeskribent på Mark Plus.

Landbrug & Fødevarer (L&F) har længe argumenteret for at komme af med høstfristen for marker med MFO-græsudlæg, som ifølge de nuværende regler skal være høstet senest 20. august.

L&F mener i stedet, at kravet kun bør være et forbud mod sprøjtning og destruktion af græsudlægget i otte uger efter høst på den enkelte mark. Og at landmanden selv holder styr på 8-ugers perioden efter høst på den enkelte mark, uden at det er nødvendigt at indberette, hvornår det høstes til Landbrugsstyrelsen.

Ifølge EU-reglerne er det vigtige nemlig, at landmanden selv holder styr på, at græsudlægget hverken må destrueres eller sprøjtes i otte uger efter høst - ikke om der er høstet inden en særlig dato.

Tilmed er det allerede den model, der anvendes for marker, der har MFO-græsudlæg i majs. Så det burde også kunne lade sig gøre for MFO-græsudlæg i korn.

Ikke imødekommet ønsket

Nu har Landbrugsstyrelsen så sendt reglerne for grundbetaling og grønne krav i 2020 i høring. Og her fremgår det, at de også fremover holder fast i en høstfrist, og kun foreslår ganske små ændringer i reglerne (se tabel nederst).

Det virker ret uforståeligt, at landbrugsstyrelsen holder fast i så ufleksibel en regel som en høstfrist - for et erhverv, som er i den grad er underlagt vejrets luner. Oven i købet når EU-reglerne ikke stiller krav om en høstfrist.

Hvorfor ikke imødekomme sine egne landsmænd og udnytte den fleksibilitet, der er i EU-reglerne?

Især efter det vådeste efterår nogensinde, hvor årets høstvejr netop er et godt eksempel på, hvor svært det kan være at overholde høstfristen, når høsten trækker ud på grund af vådt vejr. Mange høstede stadig et godt stykke ind i september i år.

Der er ingen faglige begrundelser for at holde fast i en høstfrist. Og man kan kun gisne om årsagerne til, at reglerne skal forblive rigide og ufleksible for de danske landmænd - som allerhelst vil høste i godt høstvejr og være færdige med høsten den 20. august.

Men vi regner så med, at Landbrugsstyrelsen vil sørge for det gode høstvejr hvert år fremover.

Landbrugsstyrelsen foreslår reglerne ændret på følgende måde:

 

Merete Hattesen er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt, og udtrykker ikke nødvendigvis bladhusets holdning.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.