Vinterbyggen har givet flotte 90 hkg
Hos Johan Schütte i Salling er vinterbyggen høstet, og sætter den standarden, er der lagt op til en god høst.

"Vi har høstet 25 hektar vinterbyg. Udbyttet ligger på 90 hkg pr. hektar, og vandindholdet ligger på 15-16 pct., så det tegner rigtig godt«.

Sådan sagde Johan Schütte onsdag i sidste uge.

Dengang regnede han med, at de i løbet af ugen ville blive færdige med at høste de 92 hektar vinterbyg. Al halmen fra vinterbyggen bjerges. 55 hektar er solgt på skår, mens Eskjær I/S selv bruger resten.

Udsigt til god høst

Efter høst af vinterbyggen kommer turen til de 15 hektar rajsvingel, som blev skårlagt tirsdag i forrige uge.

»Der er en del gengroning. Derfor valgte vi at skårlægge rajsvinglen. Jeg er spændt på, om vi får nedbør, inden den høstes. Det kan få stor betydning for tærskningen og for udbyttet«, siger Johan Schütte.

Han glæder sig over, at afgrøderne fortsat står rigtig godt. Vinterrapsen høstes direkte. Vårbyggen har nydt godt af de 18 mm nedbør, der faldt i sidste uge, og rajgræsset modner stille og roligt af.

Kartoflerne klarer også fortsat de tørre forhold, og sprøjtes mod skimmel én gang ugentligt.

Ingen tørkeskader

»Vi har kun fået 29 mm den seneste måned, men har ingen synlige tørkeskader«, siger Johan Schütte.

Han tilføjer, at der i anden års hveden er pletter, hvor kornet er lyst.

Han er dog overbevist om, at det skyldes goldfodsyge, da markerne er vandet med spildevand fra Thise Mejeri.

Udfordring her & Nu:

  • Udbytte: Vi har de seneste par sæsoner brugt Grainit-lagerstyring. Via en app kan vi hente data fra MarkOnline, og med vægte på vognene kan vi, når den sidste vogn kører fra en mark, trykke på en tast og se, hvor meget det har givet på den enkelte mark. Det fungerer rigtig godt. 
  • Spinat: I den kommende uge fræser vi hannerne ned på de 72 hektar med spinat.

Faktaboks

  • Johan Schütte, 31 år, driver Eskjær I/S i Salling sammen med sin far, Birger Schütte. Syv ansatte. Jord: JB 4-6.
  • Johan er mark-driftsleder og står for grisene - Birger for ammekøer, naturpleje, skov, jagt, juletræer, energipil.
  • Driver 908 hektar (høstes på 830 ha). 150 ha skov. 20.000 slagtesvin fra 7 kg. 40 ammekøer til naturpleje.
  • Ny kartoffelavler, spinatfrø, rajgræs/rajsvingel til frø, pil, majs, hvede, hybrid-vibyg, raps, vårbyg og varig græs.
  • Aftager spildevand fra Thise mejeri, som vandes ud på afgrøderne og om vinteren ud på energipilen.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.