Vissen majs kan ende som kolbemajs

Vand på markerne gør det svært at få den sidste majs i hus. Løsningen kan være at høste majsen som kolbe- eller kernemajs.

Finsnittere og vogne kæmper fortsat med at få den sidste majs i hus.

Mange steder sker det med store spor til følge. Samtidig har frost og store mængder nedbør flere steder taget livet af majsen, som derfor står med visne blade og stængler.

Vissen majs egner sig ikke til ensilering.

Derfor kan den bedste løsning være, at høste majsen som kolbemajs eller kernemajs på marker, hvor majsen er visnet helt.

Dermed skal der ikke fjernes så mange ton fra marken.

Men høst af kolbe- og kernemajs giver også udfordringer.

Lang majshøst

»Vi fraråder at snitte marker, hvor blade og stængler er visne. Det giver nemlig svære betingelser for en god ensilering, og cellevæggene i stænglerne er nærmest ufordøjelige«, siger Søren Knudsen, fra Syddansk Kvæg.

Han opfordrer derfor til, at man i stedet høster vissen majs som kolbemajs eller kernemajs.

Det giver mindre færdsel med vogne i marken samt mulighed for at lave et godt foder.

»Høst af kolbemajs bør ske, når kolber og svøb kan høstes med et tørstofindhold på 54-56 pct. På en del marker er det allerede på høje tid, hvis ikke tørstofindholdet skal blive for højt«, siger Søren Knudsen.

Han tilføjer, at man alternativt kan høste majsen som kernemajs.

For både kolbemajs og kernemajs gælder dog, at det er vigtigt, at man har overblik over omkostningerne ved lagring af majsen.

Lagring af mindre mængder kolbemajs kan nemlig blive en dyr affære pr. foderenhed, ligesom crimpning eller tørring af kernemajs er dyrt.

På ejendomme, hvor der kun står hjørner og mindre pletter med majs tilbage, kan det derfor formentlig bedst betale sig blot at lade majsen stå.

Generelt god majshøst

Selv om der stadig står majs tilbage på markerne, er det overordnede billede af årets majshøst, at der er høstet gode udbytter af en god kvalitet.

»De fleste landmænd i vores område har tilstrækkeligt foder. Både majs og græs har givet gode udbytter«, siger Hans Kristian Skovrup, planteavlskonsulent hos Sønderjysk Landboforening.

Samme melding lyder fra Nordjylland, hvor planteavlskonsulent Randi Wiborg tilføjer, at mange landmænd i år har haft et større areal med majs for at få lagrene fyldt efter sidste års omfattende tørke.

Det er lykkedes på langt de fleste ejendomme, hvor der er tilstrækkelige mængder foder.

Faktaboks

Sen majshøst:

  • Kolbemajs skal høstes ved et tørstofindhold på ca. 55 pct.
  • Kernemajs skal høstes, så snart den sorte plet ved kernernes tilhæftningssted er synlig og med maksimalt 40 pct. vand i kernerne.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.