Yara og Lantmännen indgår aftale om fossilfri gødning

De to store spillere Yara og Lantmännen vil erstatte fossile brændsler i produktionen af gødning med vedvarende energi. Grøn gødning, der er et gennembrud.

Yara og Lantmännen i Sverige indgår en kommerciel aftale, der bringer fossilfri gødning på markedet fra 2023.

Fordi den nye grønne gødning  erproduceret på vedvarende energi vil den spille en afgørende rolle i at nedbringe fødevareværdikædens klimaaftryk, så forbrugere kan tilbydes flere bæredygtige produkter. 

Det skriver Yara og Lantmännen i en pressemeddelelse.

I 2019 så et nyt samarbejde om grønne gødninger dagens lys, da Yara, en af verdens ledende gødningsproducenter, og Lantmännen, Nordeuropas førende landbrugsvirksomhed, der arbejder fra jord til bord, begyndte at teste den kommercielle levedygtighed af en fossilfri gødningsproduktion, der skal bidrage til realiseringen af verdens første fossilfrie fødevareværdikæde.

Det samarbejde realiseres fra 2023, hvor Lantmännen i Sverige vil indarbejde den fossilfri mineralske gødning fra Yara, i deres dyrkningsprogram 'Klimat & Natur’.  

Produceres med vedvarende energi

Gødningen produceres med vedvarende energi, der fremstilles i Europa, af virksomheder som Norske Hydropower. Den vedvarende energi skal erstatte de fossile brændsler, der anvendes i ammoniakproduktionen – byggestenen i mineralsk gødning. Resultatet er en gødning med 80-90 procent lavere CO2e aftryk. Yara har igangsat flere projekter omkring grøn ammoniak i Norge, Holland og Australien, og arbejder aktivt på at igangsætte nye projekter med grøn ammoniak.   
Samarbejde er nøglen

”Vores samarbejde med Lantmännen om at introducere grønne gødninger på markedet, er et afgørende step, når fødevarebranchen skal sænke sit CO2e aftryk. Vi skal transformere fødevaresystemet, hvis vi skal levere på Paris-aftalen, hvilket kræver samarbejde på tværs af hele fødevareværdikæden i stedet for den klassiske silotænkning. Vores Yara-Lantmännen samarbejde i Sverige er et konkret eksempel på, hvordan dette kan gøres,” siger Svein Tore Holsether, Præsident & CEO hos Yara. 

Også i Danmark arbejder Yara aktivt på at etablere samarbejder på tværs af værdikæder, så grøn gødning også her kan bidrage til grønnere fødevareværdikæder og øge det grønne udbud til slutbrugeren.  
”Hvis vi i fødevarebranchen skal imødekomme forbrugernes ønsker om grønnere produkter, er det vigtigt med samarbejder, der muliggør introduktionen af grøn gødning på markedet. Vi arbejder aktivt på at etablere lignende samarbejder på det danske marked, og vi tror på, at der både i forarbejdningsledet og i detailhandlen er værdi at hente ved at fokusere på en grøn værdikæde,” fortæller Søren Fredslund, Business Development Manager i Yara Danmark. 
For Lantmännen er brugen af grøn gødning et vigtigt skridt mod at opnå klimaneutral landbrugsproduktion. 

”Lantmännen driver udviklingen mod fremtidens landbrug. Med aftalen om grøn gødning fra Yara gør vi det muligt for svenske landmænd fortsat at være med helt fremme ved at tilbyde forbrugerne bæredygtige fødevarer, der efterlever de internationale klimamål. Med dette partnerskab kan vi fortsætte med at imødekomme en stigende efterspørgsel på bæredygtige produkter,” siger Per Olof Nyman, Group President & CEO hos Lantmännen.

Gødningen vil indgå i Lantmännens dyrkningsprogram: Klimat & Natur. Programmet gør det profitabelt for landmænd at inddrage mere bæredygtige dyrkningspraksisser. Grøn gødning fra Yara er et vigtigt skridt i den videre udvikling af dette program. Ved at kombinere den grønne gødning med fossilfri brændstof, transport og præcisionslandbrug vil Lantmännen være i stand til at etablere en fossilfri værdikæde – fra jord til bord. 

Yara og Läntmännen samarbejder også på andre projekter, der vil reducere CO2e aftrykket fra jordbrug gennem næringsstofløsninger til afgrøder, innovative landbrugspraksisser såvel som digitale redskaber der muliggør en overgang til en CO2-fri og mere bæredygtig fødevareværdikæde. 

Faktaboks

Reduktion af CO2e aftrykket fra landbrug

  • Yara’s nitratbaserede mineralske gødninger, der produceres i EU og Norge, har allerede et CO2e aftryk, der er 50-60 procent lavere end de fleste øvrige ikke-EU gødninger. Dette skyldes brugen af den fremmeste teknologi (BAT), en katalysator proces, der reducerer drivhusgas emissionen i produktionen af gødningen. Teknologien er oprindeligt udviklet af Yara og senere delt med øvrige producenter. 
  • I 2023 vil Yara kunne levere nitratbaseret grøn gødning med et CO2e aftryk, der er yderligere reduceret med yderligere 80-90 procent takket være brugen af vedvarende energi. 
  • Den uafhængige sikkerhed og risikostyringsvirksomhed DNV vil som uafhængig tredjepart validere metoden bag ’Product Carbon Footprint’ (PCF), der er en af de mest etablerede metoder til at bestemme et produkts klimapåvirkning.
  • Yara arbejder yderligere på at reducere klimapåvirkningen ved eksempelvis at aktivere brugen af genanvendte næringsstoffer og yderligere forbedring af energieffektiviteten i dets produktionsanlæg.

Lantmännens Klimat & Natur program

  • Klimat & Natur er Lantmännens program for ’Farming for the Future’. Det inkluderer specifikke mål for reduktionen af klimapåvirkningen fra dyrkning samt at fremme biodiversitet. Programmet udføres af landmænd på kontrakt på deres egen gårde. 
  • Med programmet har Lantmännen reduceret klimapåvirkningen i hvede med op til 30 procent siden 2015. Ved at inkludere grøn gødning i programmet vil klimaaftrykket blive reduceret med yderligere 20 procentpoint. 
  • Programmet er dynamisk og kriterier for mere bæredygtige dyrkningsmetoder vil tilføjes løbende for yderligere at forbedre bæredygtigheden. 
  • De bæredygtige korn bliver anvendt både i forskellige B2B og B2C produkter fra Lantmännen. Lantmännen Cerealia tilbyder produkter såsom mel fra Kungsörnen og gryn fra Axa mærket med Klimat & Natur.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.