Martin Lund Madsen om uløst strid: Jeg er rystet over kommunen

Torsdag morgen er der afholdt ny åstedsforretning med henblik på en ny ekspropriering på Gårdejer Martin Lund Madsens grund i Vejen. Vejen Kommune vil have at vejen skal blive og Martin Lund Madsen vil have den fjernet.

Vejen Kommune har torsdag afholdt åstedsforretning på Skovgårdsvej som første led i en ny ekspropriation efter vejloven.

Ved åstedsforretningen deltog repræsentanter for Banedanmark, Vejen Kommune med formand for teknik og Miljø, Vagn Sørensen i spidsen og Martin Lund Madsen selv. 

"Jeg er til stadighed rystet over kommunen i denne sag. De møde op med 15-20 mand, og det skinner klart i gennem, at de er lige så uforberedte som tidligere", siger Martin Lund Madsen til Landbrugsavisen.dk.

Klaget over inhabil kommune

Tidligere på ugen har Martin Lund Madsens advokat klaget til Ankenævnet for at stoppe kommunen, fordi de mener, at Vejen Kommune er inhabil i sagen.

"Efter vores opfattelse er Vejen Kommune myndighedsinhabil ved behandlingen af sagen om ekspropriation efter reglerne i vejloven, og der er efter vores opfattelse tale om et klart lovbrud, som fordrer Ankestyrelsens reaktion", skriver Lund Madsens advokat i klagen.

Og dagens møde ændrer ikke på noget.

"Vi har en helt eksakt drejebog, som vi kører videre med", siger Martin Lund Madsen.

Han understreger, at han altid er åben for dialog, men at man skal man være to om det.

"Det er klart, at vi kan tale om tingene, men det er ikke det Vejen Kommune vil. De forsøger  som den store maskine at tromle borgerne", mener han.

Mødte ikke op til forhandling

Efter åstedsforretningen torsdag blev der afholdt et forhandlingsmøde. Her valgte Martin Lund Madsen ikke at møde op. 

"Nej, vi kører hjem og passer vores arbejde. Så nu sidder Banedanmark og Vejen Kommune nok og får en frokost på skatteydernes regning, og det må de så gøre", siger han.

Betalte pengene tilbage

Martin Lund Madsen har valgt at betale de penge han fik som kompensation i forbindelse med ekspropriationen af hans jord, tilbage til Banedanmark.

Med tilbagebetalingen mener Martin Lund Madsen, at vejen ubestrideligt ligger på hans jord, hvilket også er tinglyst.

"Højesteret har erklæret vejen ulovlig, og så skal kompensationen for den betales tilbage, ligesom jeg regner med, at vejen bliver fjernet", sagde Martin Lund Madsen til Landbrugsavisen.dk tirsdag.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle