Dansk test: Nye traktorer er ekstremt miljøvenlige

Moderne Stage V-traktorer har ganske få emissioner, viser ny dansk test.

Magasinet TraktorTech har i et nyt forsøg undersøgt mængden af emissioner fra en traktormotor under kørsel i marken.

Ved at montere avanceret måleudstyr fra Teknologisk Institut på en ny Valtra T214 Versu Stage V har magasinet målt mængden af forskellige emissioner fra udstødningsgassen i realtid under kørsel med en seksfuret Kverneland liftplov og en fire meter bred Horsch Terrano stubharve i forskellige konfigurationer.

Fuldstændig reduktion

Målingerne viser, at traktorens efterbehandlingssystem forurener ekstremt lidt, og eksempelvis er udledningen af kulilte (CO) under 30 ppm (parts pr. million) i alle gennemkørsler.

"I praksis er værdier under 100 ppm at betragte som en fuldstændig reduktion af CO, så efterbehandlingssystemet på traktoren er velfungerende", fortæller Sten Frandsen, forretningsleder, Teknologisk Institut, og ansvarlig for målingerne på traktoren.

Ppm angiver andelen af den målte gas i forhold til den samlede mængde udstødningsgas. 10.000 ppm svarer til én pct.

Til sammenligning har uregulerede småmotorer fra eksempelvis plæneklippere CO-værdier på op mod 90.000 ppm.

Svagheder i katalysator

I testen er der også målt kvælstofoxider (NOx) og sodpartikler (PN). Partikelfilteret i efterbehandlingssystemet klarer sodpartiklerne fint, og SCR-katalysatoren er nedbringer også mængden af NOx.

"En traktor uden SCR-katalysator (uden efterbehandlingssystem red.) vil typisk have en NOx-udledning omkring 800-1.000 ppm. I forsøget her ligger målingerne på under 35 ppm, hvilket er meget effektivt", påpeger Sten Frandsen.

Dog afslører forsøget svagheden i et SCR-system: Tomgangskørsel.

I de tilfælde, hvor traktoren har stået i tomgang forud for en gennemkørsel, er udledningen af NOx-partikler op mod 400 ppm, indtil systemet bliver driftsvarmt efter nogle hundrede meter.

"Det er almindeligt kendt, at en NOx-katalysator (SCR-katalysator red.) skal være driftsvarm for at fungere helt effektivt, men i tomgang kan den ikke holde den fornødne temperatur, og det går ud over udledningen af NOx", siger Sten Frandsen.

Læs mere om forsøget, der også har målt brændstofforbrug, i det nye TraktorTech.

Faktaboks

Fakta om testen:

  • Målt emissioner i udstødningen under praktisk arbejde med plov og harve. 
  • Målt brændstofforbrug i forskellige setups med harve og plov. Også hjulslip, hastigheder og motorbelastning er målt.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.