DM&E: Optimisme og nye samarbejder
DM&E Agro vil høste viden og opsøge samarbejde omkring præcisionslandbrug i 2018, lød det i formandens beretning på DM&E’s årsmøde.

Maskinstationerne vil ikke mindst huske 2017 for den meget våde høst. Men også for ny optimisme. Og i dag var omkring 250 deltagere samlet for at høre formanden for Danske Maskinstationer & Entreprenører, Søren Ulrik Sørensen, komme med sin vurdering af tingenes tilstand i årsberetningen under årsmødet på Vingsted Hotel & Konferencecenter i Bredsten.

En stor del af formandens beretning handlede om foreningens fag- og erhvervspolitiske arbejde, og også præcisionsjordbrug blev berørt af både formanden og DM&E’s Agrokonsulent, Henning Sjørslev Lyngvig.

»Præcisionsjordbrug kan komme til at spille en rolle i maskinstationernes fremtid. Derfor vil DM&E Agro opsøge samarbejde og viden i 2018. Når vi tænker præcisionsjordbrug, skal vi tænke på ordet ”nøjagtighed”. Det gælder om at foretage den rette handling på det rette tidspunkt samt på den rette lokalitet med den rette dosis, der varieres i forhold til markens skiftende bonitet. Gradueret gødskning og sprøjtning er gode eksempler«, lød det fra Søren Ulrik Sørensen, der også varslede nye samarbejder.

Nyttigt lobbyarbejde

»Der har været stor aktivitet på færdselsområdet, hvor der sammen med andre brancheorganisationer og Vejdirektoratet er lavet en plan for en bælteafprøvning i 2018, der skal belyse påvirkningen af vejene. DM&E Agro har også haft et godt samarbejde med flere maskinleverandører. Også her er erfaringen, at det ene samarbejde ofte fører til det næste«, sagde Søren Ulrik Sørensen i beretningen og henviste til, at DM&E Agro har haft et møde i Kaiserslautern med John Deeres europæiske innovationscenter for teknologi, vedrørende GPS-tyverierne.

»Til foråret kommer de så til Danmark for at drøfte mulighederne for samarbejde om bl.a. data. Også Agco har vist interesse. Det vil være en målsætning for DM&E Agro at opsøge nye samarbejder i 2018«, lød det fra Søren Ulrik Sørensen, der endelig mente, at Henning Sjørslev Lyngvigs lobbyarbejde i Bruxelles godt kan betale sig.

Her repræsenterer DM&E Agro maskinstationernes europæiske brancheforening CEETTAR i WGAT (Working Group on Agricultural Tractors). Der var foreslået ABS på højhastighedstraktorer, men forslaget blev trukket.

»Herved spares køberen for en ekstraudgift på 2.000 euro pr. traktor, og det uden merprisen for ABS på påhængskøretøjer. Der er få højhastighedstraktorer, men frygten kunne være, at kravet på sigt kunne føre til ABS på 40 km/t traktorer«, pointerede Henning Sjørslev Lyngvig.

»Og hvis vi ikke var tilstede, ville kommende lovgivning blive præget af nationer som Tyskland, der f.eks. har meget skrappere krav til vægt og bredde«, tilføjede Agro-konsulenten.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.