Flere vælger at lade maskinstationerne klare ærterne
De danske maskinstationer vokser i størrelse og får stadig større kapacitet. Agro-konsulent hos Danske Maskinstationer & Entreprenører fortæller, hvordan landet ligger.

»Flere benytter maskinstationer«. »Forandringer kommer, før vi tror det«. »Maskinstationer køber igen nyt grej«. Sådan lyder bare nogle af overskrifterne fra landbrugsavisen.dk fra det seneste års tid. Og status på branchen er, at maskinstationerne bliver større og større, i takt med at de får mere jord at passe og dermed øget behov for flere og større maskiner.

Alt det følger man nøje hos Danske Maskinstationer & Entreprenører. DM&E er brancheforening for landbrugsmaskinstationerne, de små og mellemstore entreprenører samt entreprenører, der arbejder med skov, vandløbspleje og dræning. Henning Sjørslev Lyngvig er konsulent for DM&E Agro, landbrugsmaskinstationerne i Danmark, og han følger branchen tæt.

Kapacitet vigtig

»Generelt ser man samme udvikling inden for de danske maskinstationer, som i deres kundekreds. Maskinstationerne vokser i størrelse, og der ses opkøb og sammenlægninger. Det med størrelse skal bl.a. ses i lyset af, at hvis kunden eksempelvis er et stort kvægbrug, skal maskinstationen kunne stille med tilstrækkelig kapacitet for at kunne udføre gylleudbringning, såning, sprøjtning og høst af kløvergræsslættene og majs med videre på det optimale tidspunkt«, siger Henning Sjørslev Lyngvig, der fremhæver høsten 2017 som et godt eksempel på, at tilstrækkelig kapacitet er essentiel, når vinduet for høst er meget lille på grund af næsten vedvarende nedbør.

Større enheder

»Udviklingen går mod større maskinstationer og er mest udtalt i de egne, hvor der er flest kvægbrug. Men nogle maskinstationer oplever også en efterspørgsel på at passe markerne på selv store planteavlsbrug, ofte hvor landmanden oplever en udfordring med at skaffe kvalificeret arbejdskraft«, siger Henning Sjørslev Lyngvig.

Nogle specialiserer sig

Men der er også en gruppe af maskinstationer, der vælger at fokusere på specifikke arbejdsområder, og som ikke har et ønske om at blive meget store. Som eksempel nævner konsulenten, at der er maskinstationer, der fokuserer på presning og salg af wrap-baller og skaber en god forretning ved det. Andre fokuserer på presning og salg af halm i stor stil.

Større grej

»Gennem årene har en stadig forøget kapacitet været en rød tråd i maskinstationernes udvikling. Det ses f.eks. ved udviklingen i gyllevognes størrelse, der er gået fra 8-10 kubikmeter i firserne til 25-40 kubikmeter i dag. Denne udvikling foregår stadig. På regulære marker oplever nogle maskinstationer dog en øget efterspørgsel på udlægning som et alternativ på grund af mindre spordannelse og mindre belastning af jorden«, siger Henning Sjørslev Lyngvig.

Faktaboks

Bonus info

  • Parløb: Udviklingen hos maskinstationerne følger samme mønster, som man ser blandt landbrugene. De vokser i størrelse, og der ses opkøb og sammenlægninger. 
  • Vokseværk: Udviklingen med større maskinstationer er mest udtalt i de egne, hvor maskinstationerne betjener mange kvægbrug. 
  • Specialisering: Nogle maskinstationer specialiserer sig inden for bl.a. presning og salg af wrap-baller eller halm.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.