Gyllemiddel hæmmer kvælstof

Et særligt kvælstofmiddel, Piadin, nedsætter tempoet for nitratdannelse i gylle og risikoen for udvaskning.

Biocover vil til den kommende vækstsæson sælge Piadin, som nedsætter tempoet for omdannelse af ammonium til nitrat i gyllen. Det er især en fordel i forår, hvor der falder meget nedbør, da en hurtig omdannelse af ammonium til nitrat øger risikoen for at nitrat udvaskes på sandjord.

Piadin kan fyldes i additivtanken på SyreN-fronttanken, men skal tilføres, inden gyllen forsures, da det skal nå at reagere med gyllen. Midlet tager ikke skade af forsuringen, da det har en pH-værdi på 6-7.

Doseringen er uafhængig af, hvor mange ton gylle der spredes pr. hektar. Til gengæld bør mængden tilpasses afgrøde og udbringningstidspunkt.

I vinterhvede og majs anbefales det således, at man bruger syv liter pr. hektar ved udbringning i februar, mens man kan nøjes med fem liter pr. hektar ved udbringning i april. I slætgræs kan man nøjes med 4-5 liter pr. hektar.

Mere om dette tema

Læs om Agromek samt nogen af de nyheder, de byder på, nedenfor.

 

Emneord gylle, kvælstof

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.