Håb for godkendelse til tunge køretøjer: ”Det er rart at få bekræftet, hvad vi har formodet"

Glæde hos Landbrug & Fødevarer efter, at nye undersøgelser viser, at en række tunge køretøjer ikke belaster vejene mere, end når de er sat op på en vogn.

Det er en glad seniorrådgiver Kathrine Blæsbjerg Sørensen hos Landbrug & Fødevarer, som tager imod dagens rapport om tunge landbrugskøretøjers belastning af vejene.

En rapport, som overordnet set konkluderer, at en række landbrugskøretøjer, som i dag kræver lokal dispensation for at køre på vejene, ikke belaster vejene mere end, hvis de samme maskiner bliver læsset på sættevogne og lastvogne.

”Nu har vi fået noget fagligt, som vi sammen kan diskutere ud fra”, siger hun.

Er der noget, som du bemærker i rapporten, som kommer landbruget i møde?

”Jeg hæfter mig især ved, at der skrives, at de tunge landbrugskøretøjer ikke er værre i dybden end de lovlige alternativer. Det er dejligt, at vi nu har nogle praktiske undersøgelser, som siger det. Det er rart at få bekræftet, hvad vi har formodet.”

Hvordan kan det så bruges?

”Det kan bruges til at gå i dialog med de forskellige parter, bl.a. kommunerne og lovgiverne på Christiansborg til, at vi kan få nogle tidssvarende regler. Vi håber og tror, at der nu er et fagligt fundament til at finde nogle politiske løsninger”.

Hvornår tror du, der kommer nogle forandringer i reglerne?

”Jeg ville ønske, jeg kunne sige inden høsten, men sådan nogle politiske processer tager jo lidt længere tid. Men med ny faglighed forventer jeg i hvert fald, at vi kan komme videre med en dialog, der ellers har stået stille pga. fagligt underskud.”

Så du er glad i dag?

”Ja, det er jeg overordnet set. Det kunnet have slået ud til, at landbrugets tunge køretøjer var værre end blokvogne og sættevogne. Det peger det ikke i retning af. Der er noget at komme videre med og i dialog med. Første skridt var at få en faglig enighed”.

Hvad gør I nu?

”Vi er i dialog med KL og Christiansborg. Vi skal se, om vi kan finde et sted, hvor vi kan mødes alle sammen. Der er brug for, at der er veje ude i kommunerne, som møder behovet for vores erhverv og også andre erhverv. Lige nu er der fokus på at få fremtidssikret den danske infrastruktur, særligt på statsvejene, og her kan vi også godt tænke os, at der bliver set bredere. Men nu har vi mere viden”.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.