Højteknologisk gyllevogn skal give ny indsigt
Ny forsøgsgyllevogn, der er udviklet af Teknologisk Institut, Gøma og Seges, skal teste effekten af organiske restprodukter i markforsøg

Teknologisk Institut har i samarbejde med Gøma og Seges udviklet en ny højteknologisk forsøgsgyllevogn til test af effekten af organiske restprodukter med mulighed for iblanding af syre eller additiver i markforsøg.

Baggrunden er, at Teknologisk Institut hvert år udfører en række planteavlsforsøg, hvor der stilles store krav til præcision og dokumenteret tildeling til forsøgsbehandlinger som f.eks. husdyrgødning med mulighed for iblanding af svovlsyre eller additiver. Udfordringen har været at sikre nem og ensartet tildeling og iblanding af syre eller additiv samt kontinuerlig omrøring under tildeling og mulighed for analyse af indholdsstoffer.

»Ved tilsætning af svovlsyre sænkes gyllens pH. Samtidigt bindes størstedelen af den opløste ammoniak på ammoniumform, hvorved ammoniakfordampningen mindskes og gødningsudnyttelsen øges. Tilsætning af additiver såsom nitrifikationshæmmere begrænser derudover omdannelsen af ammonium til nitrat, hvorved risikoen for udvaskningen mindskes,« forklarer faglig Leder for markforsøg på Teknologisk Institut, Henrik Junker-Hansen og tilføjer, at det derfor har stor betydning, at man nu har en højteknologisk gyllevogn til at kunne teste disse iblandinger med en større præcision end tidligere.

Unik konstruktion

For at kunne imødekomme behovene ved udbringning i markforsøg, er den højteknologiske forsøgsgyllevogn konstrueret i tæt samarbejde mellem fagkonsulenterne hos Seges, forsøgsteknisk personale hos Teknologisk Institut og gyllevognsfabrikanten Gøma.

Sideløbende med udviklingen er der udarbejdet protokoller til brugen, så forsøgsarbejdet bliver ensartet.

Gyllevognen er udviklet som en del af resultatkontrakten ”Højteknologiske Markforsøg” støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Forsøgsgyllevognen har blandt andet kapacitet på seks tons, sugetårn, fortrængningspumpe til præcis dosering af gylle og fire injector pumper fra Danfoil, som sikrer en præcis og arbejdsmiljøvenlig tilsætning af additiver under udbringning.

Den er også forberedt til montering af NIR sensor til flowmonitorering af næringsindhold, ligesom den har Biocover SyreN system fra det hidtidige udstyr. Den udrustes med relevante nedfældere eller slangebom i tre meters arbejdsbredde.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.