Havarikommissionen: Traktorers venstresving og lave fart overrasker bilister
Havarikommissionen har undersøgt 25 ulykker.

Traktorulykker sker bl.a., fordi det er svært for bilisterne at aflæse traktorers hastighed, bredde, og at de har til hensigt at svinge til venstre. Det skyldes dårlig afmærkning og manglende eller for sen tegngivning.

Det viser en ny undersøgelse fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, som har dybdeanalyseret 25 trafikulykker med traktorer, gyllespredere, mejetærskere o.l.

Traktorulykker udgør knap to procent af alle personskadeulykker i trafikken, men andelen af dræbte er næsten dobbelt så stor i forhold til andelen af dræbte i andre personskadeulykker.

Bilisterne overså, at det var langsomtkørende køretøjer

En af undersøgelsens hovedkonklusioner handler om, at de andre trafikanter ikke er bevidste om de langsomtkørende traktorer på landevejene. Således kørte en bilist eller motorcyklist i nogle af undersøgelsens ulykker op bag i traktoren, fordi det overraskede dem, at den kørte så langsomt.

»En rundspørge blandt 1000 repræsentativt udvalgte danskere viser, at halvdelen tror, at en traktor må køre over 40 km/t, selvom den reelt kun må køre 30-40 km/t. Så det er med til at forklare, at traktorers lave fart overrasker«, fortæller Mette Fynbo, formand for Havarikommissionen.

Der var også et par ulykker, hvor bilisterne ikke så, hvor bred traktoren var, f.eks. fordi det ikke var tydeligt i mørket. De skete på smalle veje, hvor traktoren kolliderede med en modkørende.

»Ulykkerne peger på, at der er brug for tydeligere markering af traktorernes bredde og lave hastighed, fx via rotorblink samt bedre placering af lygter, så yderpunkterne på traktoren tydeliggøres«, fortæller Mette Fynbo.

Traktorførere blinkede for sent

I en del ulykker ville traktoren svinge til venstre og blev påkørt af en bil, der var ved at overhale. Traktorføreren blinkede ikke, eller gjorde det så sent, at bilisten var i fuld gang med at overhale og derfor ikke så blinklyset. Hvis traktorføreren havde orienteret sig lige før svingning, kunne han have set den overhalende og have nået at standse.

Modparterne bidrog til ulykkerne i samme omfang som traktorførerne, når man ser samlet på alle 25 ulykker – oftest var det modparternes for høje hastighed, der var problemet. I forhold til modparterne anbefaler kommissionen, at der sættes ind over for de høje hastigheder, og gennem kommunikationsindsatser skal bilisterne opfordres til at være ekstra opmærksomme på langsomme køretøjer.

Traktorførerne skal kende til de særlige risici

Nogle af de alvorligste ulykker i undersøgelsen skete i forbindelse med fejl ved vende- og svingmanøvrer eller på grund af manglende sikkerhedsafstand til dem, der færdedes til fods for at hjælpe.

»Der er særlige udfordringer og risici ved at køre traktor, og det bør der fokuseres på via uddannelse- og kommunikationsindsatser. Vigtige budskaber til traktorførerne er bl.a. at vise af tidligt og huske orientering lige før en svingmanøvre, og i det hele taget at tænke sikkerheden ind i forbindelse med arbejdsopgaverne,« tilføjer Mette Fynbo.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.