Her er økologernes ønskeseddel til maskinstationer

Planteavlskonsulent fra ØkologiRådgivning Danmark fortæller, hvad der tæller for den økologiske landmand.

Økologerne er ved at blive en stadig større magtfaktor i dansk landbrug, og det gør dem til en mere og mere interessant kundegruppe for maskinstationerne. Men de stiller også særlige krav.

Under DM&E’s Vidensdage i dag gav planteavlskonsulent Jonas Høeg fra ØkologiRådgivning Danmark et indblik i økologernes ønskeseddel i forhold til maskinstationerne.

Det økologiske marked vokser, og det samme gør det økologiske areal i Danmark. Behovet for maskinstationer med maskinpark og service, der er tilpasset økologernes udfordringer, er derfor stigende. Økologerne har eksempelvis brug for ukrudtsbekæmpelse med radrenser og strigle med stor præcision.

»Sædvanlige pejlemærker som omhyggelighed og rettidighed er yderligere vigtige for økologerne og også skånsomhed«, sagde Jonas Høeg, der dermed kom ind på økologernes ønsker til maskinstationerne.

Det handler blandt andet om veletableret afgrøde, ensartet sådybde, erfaring med radrensning og strigling og pløjning med fuld gennemskæring.

»Hold jer til«

»Det er altsammen ting, som maskinstationerne bør have i tankerne. Og som maskinstation kunne det være en god idé at holde sig til hos økologerne«, sagde Jonas Høeg til de mange tilhørere, der lyttede til dette emne.

Konsulenten anbefalede også, at maskinstationerne eventuelt kunne tilbyde økologerne pakkeløsninger indeholdende såning og radrensning og såning af efterafgrøder ved sidste radrensning.

»Og så er det vigtigt med skånsom udbringning af gylle i foråret og måske med knapt så store gyllevogne som ellers, måske med gylleudlægger«, sagde Jonas Høeg, der også kom ind på konkrete maskiner, som er anbefalelsesværdige til såning, radrensning og strigling.

»En vigtig detalje er også rengøringsproceduren, hvis en maskine eller redskab anvendes både hos økologer og konventionelle«, rådede han.

»Maskinstationerne skal altså ud at sælge sig selv hos økologerne og spørge ind til deres ønsker«, sluttede Jonas Høeg.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.