Hvad kan dæk, traktor og mark holde til?
Her en lille guide til at sikre dig det rigtige dæktype og lufttryk både i marken og på vejen.

Indlæg skrevet af teknikrådgiver Kurt S. Mortensen, Byggeri & Teknik i Herning.

 

Når der køres i marken med tunge køretøjer, skal du være opmærksom på, hvordan du skåner marken mest mulig mod skadelig jordpakning og samtidig har længst mulig holdbarhed på dækkene. I al væsentlighed går det ud på at have både en dæktype og et lufttryk der passer til opgaven – både i marken og på vejen.

 

Man skal huske på, at det er luften, der bærer læsset. Altså; luftmængde x trykket giver bæreevnen.

Med en given dækstørrelse, er det er et bestemt volumen til rådighed til at bære. Den eneste måde, hvorpå man kan forøge dette volumen, er ved at hæve trykket og derved få flere liter luft til rådighed til at bære. Det kedelige resultat deraf er dog, at det tryk, der er i dækket, afspejler det tryk, der bliver på underlaget. Jo højere dæktryk, des højere specifikt tryk på jorden. Det er både som konsekvens af, at dækket flader mindre ud, når trykket øges, men også at trykket jo netop er øget for at øge bæreevne, fordi læsset er tungt. De afledte konsekvenser deraf er dybe spor i marken, sammenpresning af jorden med ringere afdræning til følge, ringere luftskifte i jorden m.v.

Alt dette er relativt kendt viden. Men hvordan navigerer man i det i det daglige?

Forøget dækvolumen

Man kan naturligvis montere tvillinghjul på traktoren, så har man op til dobbelt så stor trædeflade. Det giver både mindre spor og bedre trækevne – en rigtig udmærket løsning til jordbehandling og måske såning. Tvillinghjulet bør være med samme dæktype som det ordinære hjuI, så man har samme egenskaber i marken. Og i udgangspunktet skal man også have samme lufttryk (eller helst lidt lavere) som i det ordinære hjul.

 

 

Der må ikke være højere lufttryk i tvillinghjulet, da det så vil komme til at bære en større del af lasten ved vejkørsel med en urimelig stor belastning af akslen til følge. Det samme gør sig gældende ved kørsel på hulveje, hvor man kan risikere, at hele vægten på akslen bæres på tvillinghjulet.

Da en del traktorer i forvejen kører på grænsen af den akselbelastning som står i typegodkendelsen af traktoren, er man i foruroligende nærhed af en stor reparation på bagakslen.

En sådan reparation kan nemt passere en regningsstørrelse på 100.000 kr. Så tilstræb at undgå disse kørselsforhold.

Vær i øvrigt opmærksom på den højst tilladelige akselbelastning i henhold til færdselsloven er 10 tons, men traktorens typegodkendelse angiver, hvad traktorens tilladelige akselbelastning er. Den tilladelige akselbelastning er uafhængig af, om du kører med tvillinghjul eller ej.

Kun få, men store traktorer må bære 10 ton på en aksel og 18 ton på to aksler, fordi de ikke er typegodkendt til den højevægt, så tjek hvad du må, hvis du vil undgå problemer.

Automatisk dæktrykregulering

Automatisk regulering af dæktrykket er teknisk set løsningen på problemet. Så kan man køre med højt tryk og bæreevne på vejen og mindre tryk, når man kører ind på marken.

Dækkets bæreevne og holdbarhed hænger nemlig også sammen med hastigheden – altså; dækket kan bedre tåle en større udfladning ved at køre med lavt tryk, når hastigheden er lavere. Ulempen ved den automatiske regulering er – ud over anskaffelsesprisen – at det kniber med at regulere hurtigt nok. Det betyder, at man skal starte i god tid med at regulere. Så når man kører ind på marken går der lige et øjeblik, inden man er nede på det tryk, man ønsker at køre med i marken.

Og når man skal på landevejen igen, tager det også et par minutter inden trykket er bygget op. Men her er faren for dækskader ikke så stor, da det er med tom tank og mindre aksel belastning.

Men der skal køres meget, før sådan et anlæg er tjent hjem. Regn med op til 60.000 kr. for traktoren + evt. en ekstra kompressor, som koster 50-60.000 kr.  Og i størrelsesordenen 50.000 kr. for en 3-akslet gyllevogn. Så inden man er rigtig kørende, har man brugt over 150.000 kr.

Kontrol af dæktryk

Har man ikke automatisk regulering af luftrykket, skal man kende, hvilket tryk man har i dækkene. Stol ikke på de billigste manometre, men køb et ordentligt manometer hos et dækfirma! Derudover kan man gøre en billig forsikring i form af TPMS – det er det samme system, som er obligatorisk på nye biler og som giver en alarm ved for lavt dæktryk.

Fordele ved dette system er, at man hurtigt bliver opmærksom på, hvis ét af hjulene på den 3-akslede gyllevogn mangler luft – specielt hvis det er et af de midterste hjul. I dettetilfælde vil man ofte opdage det for sent, da de øvrige to hjul blot tager en større del af lasten. 

TPMS består blot af en elektronisk ”støvhætte” med en trykmåler i til hvert hjul, samt en lille boks til at have i kabinen. Systemet kan erhverves for et par tusinde kroner. Set i forhold til et ødelagt dæk til 12-15.000 kr. er det godt givet ud.

Regn dog ikke en pålidelig visning hele tiden, systemet kommunikerer via bluetooth, og bare afstanden hen til akslerne kan godt bevirke en ustabil visning ind imellem.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.