Klimarådet: Landbruget kan skære 200.000 ton CO2 på maskinerne

Delvis overgang til lettere køretøjer og overgang til el-drevne køretøjer bør være mulig i 2030, lyder vurderingen.

Maskinerne i dansk landbrug kan potentielt sænke deres CO2-udledning med en femtedel om ti år.

Sådan lyder vurderingen fra Klimarådet i en ny rapport, der indeholder Klimarådets anbefalinger til, hvordan Danmark reducerer sin klimaudledning med 70 pct. fra 1990-niveau.

Ifølge tal fra Aarhus Universitet, DCE, som Klimarådet henviser til, udleder landbrugets maskiner næsten en million ton CO2 i dag. Hvis der ikke indføres væsentlige tiltag, så anslås udledningen til at være på omtrent samme niveau i 2030.

Klimarådet peger på el-drevne kørertøjer som en del af løsningen, selvom det medgives, at store dele af dieselforbruget ikke egner sig til elektrificering, da maskiner som eks. mejetærskere kun anvendes over korte, intensive perioder af året, hvor de kræver konstant brug af energi over længere perioder uden mulighed for opladning.  

”En del af maskinerne bør dog kunne elektrificeres helt eller delvist med rene batteri- eller hybridløsninger. Det gælder fx visse traktorer. Hertil kommer, at øget brug af førerløs teknologi kan bane vejen for mindre og lettere maskiner, der med et langt mindre energiforbrug kan løse visse af de opgaver, hvor der i dag anvendes traktorer”, skriver Klimarådet.

At landbrugets maskiner spiller en vis rolle illustreres bl.a. af, at eks. maskiner til byggeri og anlægssektoren vurderes til "kun" at have en udledning på ca. 400.000 ton CO2. 

Her vurderes potentiale til reduktionen at være på omkring 100.000 ton CO2 ved hjælp af el og brint. 

Et andet eksempel er indenrigsfærger. De anslås at udlede ca. det samme som maskinerne til byggeri og anlæg, ca. 400.000 ton. Her peges der på, at effektivisteringer og omlægning virkelig vil batte og

Klimarådet ser også på lastbilernes udledning. Her henvises til der til tal fra Concito, hvor det fremgår af lastbilerne på de danske veje står for samlede udledninger på 1,6 mio. ton CO2. Hvis en femtedel af de tunge lastbiler over 40 ton indrettes, så de kører på kørestrøm i vejnettet, så vil det ifølge beregningerne føre til en reduktion på 200.000 tons CO2 pr. år. 

Ukendt pris for el-maskiner i landbruget

I en tid hvor vi stadig har til gode at se den første el-drevne traktor på det danske marked, er Klimarådet heller ikke klar til at give sin vurdering af omkostningen til omlægningen.

”Dette område kræver yderligere analyse for at fastlægge potentialer og omkostninger. Idet landbruget i dag kun betaler en meget lav afgift på deres diesel, er der begrænsede afgiftsmæssige incitamenter til at gennemføre CO2-reduktioner”, lyder det i rapporten.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.