Kort: Flere kommuner tillader bælter og tunge gyllekøretøjer

Flere kommunerne tillader, at landmænd kan køre på kommunens veje med bælter og tunge maskiner. Det bliver en stor hjælp under gyllesæsonen, skriver Landtrafik.

En stadig større andel af landets kommuner ser med velvilje på landmændenes behov for at køre med tidsvarende landbrugskøretøjer på de kommunale veje, eksempelvis i gyllesæsonen. Det skriver Færdselsgruppen på landtrafik.dk.

Et nyt kort, som Færdselsgruppen har udarbejdet på baggrund af kommunernes svar på dispensationsansøgninger viser, at landmænd har søgt om dispensation til at køre med forhøjet akseltryk hos 75 af landets kommuner. Du kan finde kortet her: http://landtrafik.dk/1840-2/

Heraf har omkring 60 procent givet landmænd en dispensation til at køre på kommunens veje med vogne med op til 10 ton akseltryk.

»Dispensationerne betyder, at der bliver færre kørsler på vejene. Det medfører bedre fremkommelighed og mindre ressourceforbrug. Jeg er glad for den erhvervsvenlighed, så mange kommuner udviser ved at lægge sig i selen for gøre landmændenes arbejde lettere,« siger Sven-Aage Steenholdt, der er medlem af Færdselsgruppen og folkevalgt i Landbrug & Fødevarer.

TIl gavn for alle

Det er i alt 46 kommuner, der har givet dispensation til at landmænd må køre med et større læs på de kommunale veje. Det varer til 80 procent af den samlede gyllekørsel, der får lettet forholdene.

Det sparer kørsel og gavner landmænd og øvrige trafikanter, mener Sven-Aage Steenholdt.

I nogle få kommuner skal landmændene dog søge tilladelsen individuelt. Flere af kommunerne, der ikke har kunnet give en dispensation, har været forhindret pga. vilkår i servicekontrakter med entreprenører.

Fædselsgruppen arbejder på, at det bliver lettere at køre på tværs af kommunegrænser.

Siden 2011 har det været muligt at køre med 10 ton akseltryk på statsveje.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.