Landbrug, vækst og klima til debat på Axelborg

Landbrug & Fødevarer og regeringen stiller skarpt på, hvad der skal til for at forene vækst og klimahensyn i landbruget.

Axelborg er i dag rammen om en stor temadag om landbrug, klima og vækst.

Værter er Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer, som i fællesskab har inviteret til temadag under overskriften: Hvordan forener vi vækst og klimahensyn i landbruget.

Temadagen ligger i forlængelse af regeringens klimaplan og klimalov, og af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. Den er en invitation til, at virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder i fællesskab skal stille skarpt på, hvad der skal til for at forene behovene vækst og klimahensyn i landbruget.

Tænk ud af boksen

Rasmus Helveg Petersen, Klima, Energi- og Bygningsminister håber, at dagen vil medvirke til et styrket samarbejde mellem erhvervet og regeringen.

»Opgaven er kompleks og kræver, at der tænkes ud af bokssen. Regeringen arbejder på at sikre synergi mellem landbrugs-, natur g miljøpolitikken, så vi i fællesskab mindsker udledningen af drivhusgasser. Det er vigtigt, at sikre sammenhæng mellem klimaindsatssen og vækst i landbruget og jeg håber, temadagen kan inspirere til øget samarbejde mellem erhvervet og regeringen,« siger han.

Ny teknologi og viden

Fødevareminister Dan Jørgensen understreger, at ny viden og teknologi er vejen frem:

»Gennem et kvart århundrede er det lykkedes os at skrue ned for klimabelastningen og op for produktiviteten i landbruget. Skal Danmarsk fortsat kunne bevare sin dobbelt identitet som landbrugsland og klimafrontløber, så kræver det, at vi har fokus på at få ny viden og på at udvikle teknologier, der understøtter en mere klimavenlig mælke- og svineproduktion.«

»Vi er del af løsning«

Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild glæder sig til at byde regeringens ministre velkommen til det fælles arrangement:

»Klimaforandringerne er en stor udfordring for den globale fødevareforsyning, men danske landmænd kan i høj grad levere en del af løsningen. Jeg håber derfor, at vi kan finde fælles fodslag om en vækstdagsorden med positive visioner for fremtiden.«

Emneord klima, l&f

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.