Maskinforretningen med bedst bundlinje hos Danish Agro ligger i Ribe

A.P. Jørgensen er Danish Agros bedst indtjenende maskinforretning i Danmark med et plus på den gode side af tre mio. kr.

Danish Agros danske maskinforretninger kommer samlet set ud med et resultat efter skat på få hundrede tusinde kroner efter 2019.

Det står klart efter, at selskaberne i dag har offentliggjort deres regnskabsresultater.

Danish Agro oplyser, at før afskrivninger og renter, så er den underliggende indtjening faktisk en smule bedre.

På den endelige bundlinje er resultatet et dyk fra ca. syv mio. kr. samlet set året før.

For at finde den bedste i klassen skal du køre en tur til Ribe.

A.P. Jørgensen landede et resultat efter skat på den gode side af tre mio. kr.

Omvendt har Almas Agro i Nordjylland realiseret et minus på 3,5 mio. kr. i 2019.

Traktor & Høstspecialisten har haft et dyk i resultatet i 2019 efter integreringen af Kolding Maskinforretning har kostet på bundlinjen.

Maskinforretningerne beskæftigede i 2019 i snit 221 ansatte, og inkl. Danish Agros importselskab var der således 241 ansatte til at varetage maskinsalget i Danmark i 2019 mod 224 året før.

Vi giver her et overblik over resultaterne efter skat her med virksomhedernes egne kommentarer fra årsregnskaberne.

I parentes tal fra 2018.

 

A.P. Jørgensen:

Årets resultat:  3.202.000(3.701.000) kr.

Kommentar i regnskabet:

”Selskabet har i regnskabsåret 2019 realiseret et overskud før skat på 4.111 t.kr., hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende under den givne markedssituation”.

Gennemsnitligt antal medarbejdere: 41(40)

 

Ringe Maskinforretning:

Årets resultat: 1.697.390(2.239.000) kr.

Kommentar i regnskabet:

”Selskabet har i regnskabsåret 2019 realiseret et overskud på 1.697 t.kr., hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende ud fra den nuværende markedssituation.”

Gennemsnitligt antal medarbejdere: 28(31)

 

Røstofte Maskiner

Årets resultat: 250.000( minus 194.000) kr.  

Kommentar i regnskabet:

”Året er samlet set forløbet utilfredsstillende, men med en klar forbedring i forhold til året før. Der er i årets løb sket betydelige personalemæssige omrokeringer i værkstedsafdelingen og på reservedelslageret, hvilket har medført og vil fremadrettet medføre en mere rational drift. Mørkøv Maskinforretning A/S er opkøbt og lagt ind under Røstofte Maskiner A/S fra 1. november 2019, hvilket har betydet en del ekstraordinære omkostninger. Med opkøbet af Mørkøv Maskinforretning A/S er Røstofte Maskiner A/S nu i en position på Sjælland og Øer til at konsolidere en større markedsandel for de primære produkter, som selskabet er forhandler af, ligesom selskabet nu står stærkere til at betjene de stadig færre og større landbrugskunder, som strukturudviklingen medfører.”

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året: 35(36)

 

Vinderup Maskiner

Årets resultat: 8.000(566.000) kr.

Kommentar i regnskabet:

”Selskabet har i regnskabsåret 2019 realiseret et overskud før skat på 61 t.kr., hvilket ledelsen anser som utilfredsstillende og under forventninger ved aflæggelsen af årsrapporterne 2018. Selskabet har i indeværende regnskabsår gennemført fusionen med moderselskabet og dets søsterselskaber med Vinderup Maskiner A/S  som det fortsættende selskab ligesom der er opført nyt domicil på Mors.”

Gennemsnitligt antal ansatte: 42(41)

 

Traktor & Høstspecialisten:

Årets resultat: -1.408.000(1.862.000) kr.

Kommentar i regnskabet:

”Regnskabsåret har været præget af tilkøb af afdelingen Kolding Maskinforretning pr. 1. december 2018, og der har været anvendt væsentlige ressourcer på sammenlægningen af de to afdelinger, herunder opbygning af salgsorganisationen. Samtidig har årets dårlige høst medført en vis tilbageholdenhed i landbruget i forhold til nyinvesteringer. Ledelsen anser årets resultat som mindre tilfredsstillende.”

Gennemsnitligt antal ansatte:  51(31)

 

Almas Agro:

Resultat: - 3.513.000(-1.087.000) kr.

”Selskabet har i regnskabsåret 2019 realiseret et underskud på 3.513 t.kr., hvilket ledelsen anser som utilfredsstillende. Resultatet er påvirket negativt af tørken i sommeren 2018, som har resulteret i en lavere eftermarkedsomsætning i 2019. Vores kunder oplevede lavere høstudbytte og lavere afregningspriser, hvilket har medført en opbremsning i kundernes investeringslyst i såvel nye som brugte maskiner.”

Gennemsnitligt antal ansatte:  24(27)

Importselskabet Danish Agro Macinery A/S:

Årets resultat: 17.181.000(16.241.000) kr.  

Kommentar i regnskabet:

”Selskabet har i regnskabsåret 2019 realiseret en lavere omsætning end i 2018 som følge af ændringer i markedet. Årets resultat udgør 17.181 t.kr. mod 16.241 t.kr. i 2018, hvilket anses som tilfredsstillende. Virksomhedens egenkapital udgør pr. 31. december i alt 58.999 t.kr. Salget af nye CLAAS traktorer og høstmaskiner har i 2019 samlet set været på et tilfredsstillende niveau.

Gennemsnitligt antal medarbejdere:  20(18)

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.