Maskinstationer skal spille nøglerolle i gradueret jordbrug
DM&E lancerer et pilotprojekt om gradueret jordbrug med fokus på maskinstationen som vigtig samarbejdspartner.

DM&E - Danske Maskinstationer & Entreprenører - og Patriotisk Selskab lancerer nu et nyt pilotprojekt, der skal give maskinstationer og landmænd erfaring med præcisionsjordbrug, herunder gradueret jordbrug. Målet med pilotprojektet er bl.a. at inddrage maskinstationen som sparringspartner til gradueringen af landmandens markproduktion.

Ifølge DM&E kan man i løbet af få år forvente, at præcisionsjordbrug kan blive et politisk krav for, at landbruget fortsat må anvende samme mængde hjælpestoffer som gødning og planteværn, som man gør i dag. Derfor har DM&E for nogen tid siden holdt møde med 20 maskinstationer om et nyt pilotprojekt om gradueret jordbrug.

»Selve ideen bag pilotprojektet går ud på at inddrage maskinstationens viden om landmandens arealer til at lave disse gradueringskort. Maskinstationen skal altså bidrage med den viden, som konsulenten ikke har. Det er praktiske ting, som er sket i marken, såsom hvor er de våde pletter, steder med kørselsskader, og hvor er der normalt risiko for lejesæd«, fortæller Gerth Petersen Holm, der er agro-konsulent i Danske Maskinstationer og Entreprenører.

DM&E forventer, at gradueret jordbrug i fremtiden vil blive en langt større del af maskinstationens hverdag. DM&E ønsker derfor at gøre sine egne erfaringer, således at brancheforeningen kan rådgive sine medlemmer bedst muligt. Derfor har foreningen indgået et samarbejde med Patriotisk Selskab.

»Idéen er at inddrage maskinstationen i planlægningen på de ejendomme, hvor landmanden ikke har interessen i markbruget, og derved overlader dette til konsulenten og maskinstationen. Det vil blive planteavlskonsulenten, som har rådgiveransvar for, at selve gradueringskortet bliver lavet rigtigt. Derved er der ikke forbundet nogen større risiko til maskinstationen«, siger Gerth Petersen Holm.

DM&E har i dette pilotprojekt et stort fokus på at inddrage maskinstationen som sparringspartner til gradueringen af landmandens markproduktion. Det betyder, at maskinstationen skal spille en større rolle.

»DM&E ser gerne, at maskinstationerne skal blive en aktiv del af dette tiltag. De har ekspertisen ved erfarne og motiverede medarbejdere. Desuden anvender mange af vores medlemsvirksomheder allerede det udstyr, som kan monitorere, samle og analysere data om markens forhold«, siger Gerth Petersen Holm.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.