Nu bliver der rejst ”meget betydelige” krav i Hjallerup-konkurs

Kurator vil have omstødt betalinger blandt forlist maskinforretnings leverandører.

Advokaterne, der er sat til at rydde op efter konkursen hos Hjallerup Maskinforretning, har nu rejst kontante krav om omstødelse af betalinger fra maskinforretningen.

Dermed kan handelspartnere og leverandører, der ellers havde fået deres penge, ende med at få omstødt deres betalinger for det som samlet kan udgøre store millionbeløb.

I en aktuel redegørelse fra konkursboet kaldes værdierne, som kravene handler om, for værende ”meget betydelige”.

”Kuratorerne er ved at afdække omstødeligheden af en flerhed af dispositioner, men er ikke på nuværende tidspunkt i stand til at drage endelige konklusioner herom. Værdien af de observerede dispositioner, der aktuelt undersøges, er meget betydelige”, lyder det det i redegørelsen fra konkursboets kuratorer.

Tilbage i marts begærede Hjallerup Maskinforretning sig selv konkurs. Advokatfirmaet Børge Nielsen i Aalborg og Advokatfirmaet Poul Schmith – blev derefter udpeget som kuratorer af skifteretten i Hjørring.

Partner Mikkel Winther Løgsted, der er daglig leder af Advokatfirmaet Poul Schmiths afdeling for Finansiering og Insolvens i Aarhus, bekræfter, at der efter redegørelsen udarbejdet 24. juli er sendt påkrav afsted til parter, som Hjallerup Maskinforretning ellers har betalt forud for konkursen, og at der foregår undersøgelser om yderligere krav ud af boet uden, at han vil sætte nøjagtige tal på beløbene.

 ”Vi mangler stadig nogle undersøgelser, men jeg kan sige, at det er beløb af en ikke ubetydelige størrelse”, siger han.

Ifølge konkursloven kan betalinger omstødes, hvis eks. en kreditor stilles bedre end andre kreditorer. Kurator ønsker ikke at oplyse hvilke kreditorer omstødelserne specifikt drejer sig om.

Tvist om stort antal maskiner

Krav om omstødelse af betalinger er ikke den eneste store ubekendte faktor for konkursboets slutresultat.

Agco kæmper via sit finansieringsselskab Agco Finance for at få udleveret 40 nye landbrugsmaskiner fra boet, da Agco mener, at maskinerne tilhører dem efter, at de har været leveret til Hjallerup Maskinforretning under såkaldte konsignationsvilkår.

Ved konkursdekretet skyldte 1.678 debitorer Hjallerup Maskinforretning mere end 21 mio. kr. For en del af de større debitorer er der også en tvist i, hvorvidt deres betaling skal ske til konkursboet, Agco Danmark eller Agco Finance, fremgår det af redegørelsen.

Har Solgt aktiver for 40 mio. kr.

Udfaldet af omstødelserne og tvisterne har uden tvivl stor værdi for det samlede regnskab i konkursboet.

Foreløbig har boet realiseret aktiver for omkring 40 mio. kr. efter salg af maskiner og øvrige varelager samt frasalg af ejendommene i Støvring og Hjørring, hvor ejendomssalgene indbragte ca. 16,5 mio. kr.

Ejendommene ved maskinforretningens hovedafdeling i Hjallerup er fortsat usolgte. Ved et salg står de til at frigive boet et større millionbeløb i frie midler, da Sparekassens Vendsyssels virksomhedspant allerede er dækket ind.

Maskinforretningens lokale bankforbindelse var dog langt fra ene om at have penge til gode.

Listen over kreditorer, der ønsker del i boet, er lang, da Hjallerup Maskinforretnings aktiviteter var mange og med store forgreningerne over forskellige brancher i og udenfor landbruget.

I alt var der ved status i juli anmeldt krav fra kreditorerne på ca. 143 mio. kr., mens der var midler i boet for 15-16 mio. kr., før der skulle betales skatter og afgifter til staten.

Ved konkursbegæringen 25. marts var den bogførte værdi af varelageret 72 mio. kr. Indtil videre har boet realiseret værdier fra varelageret – hvor landbrugsmaskinerne har den største værdi – på ca. 24 mio. kr.

Mikkel Winther Løgsted, Advokatfirmaet Poul Schmith er ikke overrasket over, at det ikke er lykkedes at hente den bogførte værdi hjem.

”De bogførte værdier har ikke vist sig at være retvisende. Det er meget sjældent sådan, at de bogførte værdier har samme værdi i en konkurs, hvilket vi også fik bekræftet i forbindelse med de vurderinger, som vi har indhentet og navigeret efter i forbindelse med de målrettede salg, som vi har foretaget. Vi er tilfredse med resultaterne af salgene indtil videre, men vi er ikke i mål endnu”, siger han.

Er konkursen lig mange af de andre konkurser, du arbejder med?

”Vi oplever løbende konkurser, som kan sammenlignes med denne, men Hjallerup er måske lidt anderledes på den måde, at der er mange interessenter, som har interesser i samme betydelige værdier, og at der er nogle forskellige konstruktioner til at håndtere de samme aktiver, hvilket gør det lidt atypisk. Konstruktionen mellem maskinforretningen, nogle leverandører og nogle kunder har også været en smule atypisk i enkelte tilfælde. Det er bl.a. det, som gør, at der er yderligere forhold, kuratellet skal kigge nærmere ind i. Ellers minder det rent procesmæssigt om andre konkurser, blot her i noget større skala, således at kerneopgaverne er mere omfangsrige og tidskrævende. Der er bare mange hjørner og sten som skal vendes i denne her sag”, siger han.

Pressefoto

Har ikke fundet strafbare forhold

I den nye redegørelse er der i øvrigt også indstillet til skifteretten i Hjørring, at der ikke indledes sag om konkurskarantæne for ”groft uforsvarlig” forretningsførelse.

Der oplyses, at Hjallerup Maskinforretning kort før konkursen oparbejdede en restance på 6,8 mio. kr. til det offentlige. Ledelsen forsøgte dog hurtigt at nedbringe gælden ved betalinger og indgåelse af en afdragsordning, fremgår det af redegørelsen.

”Vores foreløbige vurderinger er, at vi har set en ledelse, som har forsøgt at gøre en række tiltag med henblik på at vende skuden, og dernæst har vores undersøgelser ikke afdækket forhold, som i øvrigt vil kunne karakteriseres som groft uforsvarligt forretningsførelse. Men nu skal de sidste sten skal vendes, og så må vi se, hvad vores endelige konklusioner munder ud i”, siger Mikkel Winther Løgsted.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.