Nu skal der handles: Hver femte drømmer om nye maskiner
Ny traktor og nye markmaskiner står på ønskelisten hos mange landmænd.

I lyset af de gode priser på især grisekød er det ikke overraskende, at mange landmænd drømmer om at bruge nogle af pengene på ny maskiner.

Næsten hver femte landmand tænker på at købe en ny traktor i løbet af den næste årstid. Det viser en spørgeundersøgelse blandt medlemmerne af L&F, som LandbrugsMedierne har gennemført i februar.

I undersøgelsen her har ikke færre end 605 landmænd svaret på deres investeringsplaner for 2020.

82 pct. svarer kategorisk "nej" til, at de vil købe traktor i løbet af året, mens hele 18 pct. eller lige knap hver femte enten svarer klart "ja" eller mere nølende "ved ikke" på spørgsmålet.

Med lidt god vilje kan gruppen af "ved ikke" besvarelserne tolkes sådan, at de adspurgte ikke er helt afvisende for at investere i en ny traktor.

Især planteavlere

Det er især planteavlerne, der er fast besluttede på en tur hen til traktorforhandleren. Af dem svarer 19 pct. "ja" og sammenlagt med svarerne fra tvivlerne, der angav "ved ikke", giver det en samlet score på 27 pct. - eller godt hver fjerde planteavler, der vil have en ny traktor. En af dem er Gregers Hellemann, 56, på Aagaard ved Gørlev, der driver sin planteavls bedrift efter Conservation Agriculture-princippet. Han fortæller:

"Jeg tænker at skifte tre traktorer med i alt 630 hk til to traktorer på 340 hk på grund af Conservation Agriculture-dyrkning".

Peter Høstrup, 58, fra Asnæs, driver sammen med sin søn I/S Trehøjegård, som er en planteavlsbedrift på 34 ha. + 28 ha. i forpagtning. Derudover driver de sammen maskinstation med opgaver som såning, skårlægning, mejetærskning og sprøjtninig. Han fortæller:

"Der blev købt ny traktor i 2019 og en ny såmaskine i 2020, så der bliver ikke investeret mere i 2020".

Andre maskiner og mejetærskere

Netop investeringen i andre markmaskiner i størrelsesordenen mindst 250.000 kr. er i undersøgelsen et endnu større hit end nye traktorer. Totalt set er det hver 3. landmand, der overvejer at investere i markbruget.

Fordelt på driftsgrenene er det hver anden planteavler og hver femte grise- og mælkeproducent, der påtænker en investering. En af dem er Aage Lundager, 61, fra Lille Skensved. Lundager har planteavl og ammekøer og fortæller, at han har planer om at købe et såsæt.

I undersøgelsen er der også spurgt ind til, om man overvejer at købe en ny mejetærsker. Det svarer syv procent "ja" til. Her er det først og fremmest svineproducenterne, der overvejer at hive pungen frem. Hver 10. svarer "ja" eller "ved ikke" til, om de planlægger at købe en ny mejetærsker i løbet af 2020.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.