Spredere skal igen testes på Bygholm

Teknologisk Institut har overtaget testfaciliteterne på det tidligere AU, Forskningscenter Bygholm i Horsens, så der igen kan udføres tests med gødnings- og saltspredere i spredehallen.

Hvis præcisionsjordbrug skal være et virkemiddel til at mindske kvælstofudvaskningen, er der behov for fortsat at teste, om gødningssprederen spreder som forventet. På den baggrund har Teknologisk Institut fra juni i år overtaget testfaciliteterne på det tidligere AU, Forskningscenter Bygholm i Horsens, således at der igen kan udføres test med gødnings- og saltspredere i spredehallen.

»Både danske og udenlandske producenter af gødnings- og saltspredere har efterspurgt muligheden for at kunne udføre uvildige spredetest efter internationale standarder, og da muligheden bød sig, syntes vi, at det var en relevant opgave for Teknologisk Institut at overtage aktiviteterne på Bygholm«, siger Mette Walter, sektionsleder, Teknologisk Institut.

Med overtagelsen kan Teknologisk Institut nu både teste gødningsspredere under kontrollerede forhold i spredehallen og under praktiske forhold i marken. Der kan leveres nøjagtige data til spredetabeller for de enkelte gødningsspredere og gødningstyper, både i forbindelse med udvikling af gødningsspredere, men også for at sikre at landmanden kan foretage den nøjagtige indstilling af gødningssprederene.

»Vi har været så heldige at Krister Persson og Mette Tscherning Nielsen, som begge kommer fra Aarhus Universitet, ville være med til at fortsætte aktiviteterne på Bygholm. Så vi har ikke alene fået adgang til faciliteterne, men også til mange års erfaring på området,« lyder det fra Mette Walter.

Ud over spredehallen på Bygholm, råder Teknologisk Institut nu også over en asfalteret testbane. På banen bliver der travlhed i den kommende tid, hvor der både skal udføres test af stabilitet af sprøjtebomme, test af traktorers præcision, samt test at saltspredere.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.