Stive regler står i vejen for præcisionsteknologier
Energirådgiver i LandboNord kritiserer Landbrugsstyrelsen for misvisende vejledning i forhold til EU-tilskud. Det forhindrer udbredelse af moderne miljøteknologier, mener han.

Snærende regler fra Landbrugsstyrelsens side forhindrer i realiteten miljørigtig præcisionslandbrug i at komme i sving på markerne. Problemet er, at landmændene for at komme i betragtning til EU-tilskud til miljøteknologier skal investere for minimum 100.000 kr., når de gerne vil have autostyring og sektionsafblænding på deres marksprøjte.

Det er energirådgiver Rasmus Bardino Bredgaard, der rejser kritikken i forbindelse med den ansøgningsrunde, der er i gang lige nu. og som lukker 2. oktober.

»Som man kan se i den seneste vejledning til ordningen, kan man søge om tilskud til ”Autostyring og sektionsafblænding af sprøjte”. Men det kan man bare ikke alligevel. Efter at flere har forhørt sig hos styrelsen, har vi nu fået klar besked om, at der ikke er tilskud til autostyring, da disse komponenter sidder på traktoren og ikke på sprøjten«, siger Rasmus Bardino Bredgaard, der forklarer, at det tilskudsberettigede udstyr ofte ikke opfylder kravene om, at der minimum skal investeres for 100.000 kr. Og udstyret til sektionsafblænding alene er ofte langt billigere, når det eksempelvis skal monteres på en eksisterende sprøjte.

»Med andre ord, så har vi en ”teknologi”, som er forkert navngivet i vejledningen samt at de faktiske udgifter har svært ved at overholde kravene til en mindste-investering på 100.000 kr. Man har lavet et system, der lægger op til, at man nærmest skal være uærlig for at komme i betragtning til at kunne søge om tilskud«, siger energirådgiveren, der tilføjer, at det er rigtig ærgerligt, for så kører landmændene jo bare videre som de altid har gjort uden gavn af de nye miljøteknologier, hvilket næppe har været meningen.

»Giver ikke mening«

I Landbrug & Fødevarer er man heller ikke glade for den måde Landbrugsstyrelsen har sat ordningen op:

»Jeg hører fra flere konsulenter, at prisen på de tilskudsberettigede elementer ikke kommer op over 100.000 kr. Man skal investere for mindst 100.000 kr. Det giver jo ikke mening, og vi har i L&F derfor foreslået styrelsen, at man kan søge til teknologien, selvom man ikke kommer op over det beløb. Styrelsen har hidtil afvist dette«, siger chefkonsulent i L&F, Mette Trudsø Kruse, Miljø, Energi & EU.

»Og det er jo en relevant teknologi i forhold til præcisionslandbrug,« tilføjer hun.

LMO: Husk at få del i tilskudsmillioner til miljøteknologi Tirsdag 11. september 2018 · 13:37

I Landbrugsstyrelsen er man bekendt med tvisten, men ønsker ikke at foretage sig yderligere i sagen.

»Ifølge de oplysninger, Landbrugsstyrelsen ligger inde med, så ligger prisen på udstyret på den anden side af 100.000 kr. Vi har defineret, hvilket udstyr det er obligatorisk at investere i for at få tilskud. Det er muligt, at prisen ligger under 100.000, hvis tilbuddet ikke indeholder alle disse elementer, f.eks. ventiler,« siger teamleder i Landbrugsstyrelsen, Sofie Bisbjerg, der tilføjer, at hvis man har fået et godt tilbud, hvor prisen på en teknologi ikke når over minimumsgrænsen på 100.000, så har man fortsat mulighed for at søge om tilskud, hvis man søger om tilskud til mere end en teknologi.

»Det er den samlede ansøgning inden for et indsatsområde, hvor de tilskudsberettigede udgifter skal udgøre mere end 100.000 kr.«, siger Sofie Bisbjerg.

Rasmus Bardino Bredgaard fra LandboNord foreslår en anden løsning.

»Man kunne jo fra styrelsens side skele til deres egen benævnelse af den tilskudsberettigede teknologi og faktisk godkende ”Autostyring” som en tilskudsberettiget investering eller lave en undtagelse og nedsætte minimumsgrænsen for investeringen til 50.000 kr.«, foreslår han.

Den 3. august åbnede ansøgningsrunden, hvor det er muligt at søge om tilskud til investering i miljøteknologi. Ansøgningen skal være indsendt senest 2. oktober. Formålet med ordningen er at opnå en reduktion af energi-, pesticid- og næringsstofforbrug samt en reduktion af ammoniakudledning.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.