Svensk anlæg adskiller sand fra gyllen
Med en ny pumpe og cyklon kan sand skilles fra op til 60 kubikmeter gylle i timen.

Lige så mange komfortfordele sand giver køerne sengebåse i stalden, lige så bøvlet er sandet i alle former for skrabere og pumpere hele vejen fra stalden og ud i marken.

Derfor er Grubbens High Density Cleaner spændende nyt. Det er et svenskudviklet anlæg til udskillelse af sand fra gylle og andre flydende biomasser til biogasanlæg med et tørstofindhold op til 11 procent.

Ved brug af anlægget reduceres omkostningerne til oprensning af sand fra biogasanlæggets reaktortanke og lagertanke.

Grubbens High Density Cleaner kan i princippet også anvendes på store kvægbrug, men kan dog ikke vaske sandet som del af behandlingen.

Anlægget består af en pumpe, der leder gyllen gennem en avanceret, men enkel cyklon, hvorfra sand og andre tunge partikler løbende fraskilles. Fraskilleren har en kapacitet på mere end 60 kubikmeter i timer og forhandles herhjemme af AL-2 Agro A/S.

Mere om dette tema

Læs om Agromek samt nogen af de nyheder, de byder på, nedenfor.

Hal G, stand 5708

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.