Undersøgelse: Særlige dæk med lavt lufttryk gav kontant fordel

Mindre jordpakning førte til bedre udbytter og gevinst på op til 240 kr. pr. hektar.

Seges har samme med dækfirmaet NDI Group været i gang med et større dækforsøg med kørsel med såkaldte VF-dæk set i forhold til konventionelle dæk.

De konventionelle dæk kørte med et tryk på mellem 2,2 og 3 bar, mens VF-dækkenes tryk lå på 1 bar. Forsøget blev udført på en majsmark med en JB3 jordbundstype med et gylletræk bestående af en Fendt 939 og en Samson PG27 II.

Resultaterne i Seges-forsøget viser, at man ved at køre med VF-dæk kan opnå et merudbytte på mellem 1,5 og 2,2 procent afhængig af, om man kører med en nedfælderbredde på 8 eller 12 rækker.

Der kan i øjeblikket læses mere om det nye forsøg i den nye udgave af magasinet Kvæg samt i den nye udgave af DM&E Magasinet, som i de her dage fordeles rundt blandt landets maskinstationer.

Hos dækimportøren NDI noterer man sig, at der nu er kommet tal for VF-dækkenes potentiale.  

”Vi har nu fået indblik i data, som har givet os en unik mulighed for at beregne, hvad man kan opnå af merindtjening ved VF-dæk. Tager man udgangspunkt i data fra SEGES og regner ud, hvad man kan forvente af merindtjening pr. hektar, så ligger det i vores regnemodel på mellem 163,7 og 240 kroner, afhængig af nedfælderbredden”, siger salgschef Jakob Scheel Nannberg fra NDI Groups landbrugsafdeling i en kommentar fra NDI.

Ifølge Henning Sjørslev Lyngvig, der er landskonsulent inden for markteknik-området hos SEGES og som sammen med landskonsulent Martin Mikkelsen er ansvarlig for forsøget, kan gevinsterne ved at bruge VF-dæk muligvis være endnu større end dem, man så i dækforsøget ifølge de faglige artikler, som han har skrevet om forsøget i de faglige magasiner.

”Gyllen blev nedfældet 23. april i pløjet jord, der var pakket efter pløjning med en tung tallerkenharve med STS-pakker. Jorden var meget tør, hvilket gav ekstremt gode kørselsforhold. Det er sandsynligt, at potentialet kan være større under optimale forhold. Majsen blev først sået 20. maj på grund af nedbør”, uddyber han om forsøget i DM&E Magasinet.

 


Dækspor fra traditionelle dæk.


Dækspor fra VF-dæk.

 

Henning Sjørslev Lyngvig, Seges forklarer i DM&E Magasinet også lidt af baggrunden for forskellene på dæktyperne.

”Det er vigtigt at forstå, at det er dækkenes evne til at anvende lavt lufttryk - og kunne holde til det - der udgør forskellen mellem dæktyperne. Forskellen i jordpakning bestemmes af dækkets bæreflade. Jo større bæreflade, jo bedre fordeling af hjullasten, og jo lavere lufttryk, jo større bæreflade”, skriver han.

Til forsøget havde NDI stillet dækkene Alliance 372+ Agriflex  på den testede traktor til rådighed samt 389+ Agriflex på gyllevognen.

 

Faktaboks

Bagom regnestykket- Der er jf. data fra SEGES-forsøget taget udgangspunkt i et merudbytte på mellem 1,5 og 2,2 procent.- Afregningsprisen på majs er sat til 1,02 DKK per FEN. Kilde til data: SEGES- Udbyttet er sat til 10.700 FE pr. hektar – et gennemsnit af 10.200 og 11.200, som majsudbyttet ifølge SEGES ligger på afhængig af jordbundstypen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.